Bevent Rasch

EPD för takhuvar

EPD för takhuvar från Bevent Rasch 

Nu har Bevent Rasch även tagit fram en EPD (Environmental Product Declaration) för takhuvar! Detta är ett viktigt steg i vår strävan mot ökad transparens och hållbarhet. 

En EPD är en miljövarudeklaration som innehåller detaljerade uppgifter om en produkts miljöpåverkan. Dessa uppgifter presenteras på ett standardiserat sätt vilket gör det lättare för våra kunder att räkna på specifika data i sina projekt.

– Informationen kan användas för Boverkets klimatdeklaration eller miljöcertifiering av en byggnad. En EPD ger också insikter om var i värdekedjan vi har störst påverkan. Det hjälper oss att rikta vårt hållbarhetsarbete mer effektivt, säger Tobias Jakobsson, hållbarhetschef på Bevent Rasch. 

Enklare och mer hållbara val för kunderna

Att genomföra en EPD är frivilligt för företag och kräver en granskning av en tredje part. Detta säkerställer att data är korrekta och pålitliga. 

– Med vår nya EPD kan vi hjälpa våra kunder att fatta mer informerade och hållbara beslut, samtidigt som vi optimerar våra egna processer för en mer hållbar framtid, säger Tobias Jakobsson.

Arbetet med att göra byggbranschen mer hållbar är ett prioriterat område på Bevent Rasch. 

– Förhoppningsvis kan insikterna från våra EPD:er ge effekt inom branschen och bidra till en mer hållbar omvärld. Nu ser vi fram emot att fortsätta arbeta nära våra kunder och partners för att uppnå detta mål. 

Unik produktlansering från Bevent Rasch 

På Bevent Rasch har målet alltid varit att utveckla produkter som är enkla att hantera här och nu, gör nytta för slutanvändarna och som dessutom håller länge. Nu går företaget än en gång i bräschen och presenterar OPTIMUS 60 – nästa generation brandspjäll. 

– Det är roligt att vi kan leda utvecklingen på detta vis och nu får presentera ännu en nytänkande och säker produkt, säger Anders Freyschuss, vd på Bevent Rasch. 

Ända sedan starten har Bevent Rasch prioriterat att utveckla produkter som är enkla att hantera.  

– Det handlar givetvis om att vi i slutänden vill att brandspjällen ska bidra till att skapa miljöer där människor känner sig trygga. Då måste de vara enkla att installera, så det garanterat blir rätt, säger Anders Freyschuss.  

Produktnyheten OPTIMUS 60 är både enkel och snabb att montera. Tack vare den genomtänkta konstruktionen krävs bara ett fåtal skruvar. Det vill säga, ingen brandfogmassa, drevning eller efterlagning.  

– Vi har strävat efter att göra montaget så enkelt och snabbt som möjligt och har lyckats få ner hela processen till endast tre moment. Montören gör ett hål i vilken typ av vägg som helst, skruvar fast spjället i kanal och vägg, sedan är det klart, säger Anton Berner, produktutvecklare på Bevent Rasch.  

Går om marknadsledande föregångare 

När Bevent Rasch introducerade föregångaren, BSKC6, blev den snabbt en marknadsledande produkt. Det har gjort det svårt att hitta förbättringsmöjligheter. Men med OPTIMUS 60 har nu flera funktioner utvecklats ytterligare. Förutom att det går snabbt och smidigt att installera spjället har till exempel utsläppen av koldioxidekvivalenter i Cradle-to-Gate skedet kunnat minska avsevärt. Spjället är också förberett för återbruk, bland annat tack vare att montaget är fritt från fogmassa. Det gör produkten till en del av företagets cirkulära arbete.  

– Det ger OPTIMUS 60 en självklar plats på tronen som efterträdare till BSKC6, säger Anders Freyschuss.  

Patent och EPD 

Bevent Rasch var tidigare i år först i Norden med en EPD, Environmental Product Declaration, för brandspjäll. I den bekräftades att företagets största miljöpåverkan kommer från materialåtgången.  

– Det är med andra ord genom att ta fram lättare produkter med mindre materialåtgång, som Optimus 60 är ett tydligt exempel på, som vi kan göra störst skillnad för klimatet, säger Tobias Jakobsson, hållbarhetschef på Bevent Rasch.  

Även OPTIMUS 60 kommer med en EPD, en faktor som förenklar vid exempelvis bedömning eller miljöcertifiering av en byggnad. Informationen i EPD:n kan bland annat användas för att räkna på klimatpåverkan i ett byggprojekt, vilket krävs i vissa certifieringar och i boverkets lag om klimatdeklarationer. Att genomföra en EPD är frivilligt för företag, och kräver en granskning av en tredje part.  

Ett patent är sökt för OPTIMUS 60.  

– Vi strävar efter att alltid leda utvecklingen och leverera högkvalitativa produkter och det är det sökta patentet ett viktigt bevis på, säger Anders Freyschuss. 

Läs mer om OPTIMUS här.

Ladda ner pressmeddelandet här.

Nordens första EPD för brandspjäll

Som ett led i det stora hållbarhetsarbete Bevent Rasch genomför släpps nu en EPD om BSKC6. Syftet är att ge våra kunder specifika miljödata för att de ska kunna räkna mer exakt på sina projekts påverkan. Vi får också en stor inblick i var i vår värdekedja som vi har störst påverkan, utifrån detta har vi fått bra insikter i vilken riktning vi ska ta vårt hållbarhetsarbete.

EPD står för Environmental Product Declaration och är en miljövarudeklaration som innehåller uppgifter om en produkts miljöpåverkan. Dessa uppgifter presenteras på ett standardiserat sätt vilket gör det lättare att räkna på specifika data i sitt projekt. Uppgifterna kan användas för en bedömning eller miljöcertifiering av byggnaden. Informationen i EPD:n kan bland annat användas för att räkna på klimatpåverkan i ett byggprojekt, vilket krävs i vissa certifieringar och i boverkets lag om klimatdeklarationer. Att genomföra en EPD är frivilligt för företag, och kräver en granskning av en tredje part. 

– Vi valde att göra en EPD på vårt brandspjäll BSKC6 för att få fram vad i vår värdekedja som ger störst klimatavtryck, säger Tobias Jakobsson, hållbarhetschef på Bevent Rasch och tillägger att de är först i Norden med att ta fram en EPD på ett brandspjäll. 

– För oss är det här ett stort steg i den riktning vi vill ta, men det här är bara början, säger Tobias och tillägger att han ser fram emot att insikterna förhoppningsvis ger effekt inom branschen.  

– Vi vet att fler efterfrågar produkter som ger ett lägre klimatavtryck och vi hoppas att ännu fler vill vara med och bidra till en mer hållbar omvärld. 

Bevent Rasch har tillsammans med AFRY tagit fram rapporten och de hoppas att arbetet leder till större insyn kring vilka steg i livscykeln samt material som har den största miljöpåverkan. 

– Förhoppningsvis leder rapporten till att fokus kan riktas mot det mest lämpliga stället för att maximera nyttan i en kommande produktutveckling, säger Jacob Näslund, hållbarhetskonsult på AFRY. 

Hans roll har varit att genomföra en livscykelanalys för Bevent Rasch som en del i sitt examensarbete på Chalmers innan han fick anställning på AFRY. 

– Mycket data krävdes från Bevent Rasch och deras leverantörer för att modellera hela livscykeln för brandspjället. Utifrån modellen har resultat tagits fram som visar på var i livscykeln störst miljöpåverkan finns. Jag har även analyserat resultatet och studerat olika känslighets- samt osäkerhetsanalyser för att säkerställa reliabiliteten i både modellen och indata. 

Kristin Fransson är LCA-expert på AFRY och har varit handledare för Jacob samt ansvarig för att utveckla livscykelanalysen till en certifierad EPD. Hon ser gärna att arbetet leder till fortsatt utveckling. 

– Jag hoppas att Bevent Rasch använder kunskapen från rapporten i utvecklingsarbetet med nya produkter så att miljöpåverkan kan minska i framtiden. Med kunskap om vilka komponenter och processer som har störst miljöpåverkan kan man på ett strukturerat sätt styra produktutvecklingen mot minskad miljöpåverkan. 

Grund för kommande hållbarhetsarbete 

Rapporten visar att Bevent Rasch har störst klimatpåverkan från stålet, isoleringen samt ställdon. 

– Eftersom det här är den första EPD:n i Norden på just brandspjäll kan vi idag inte jämföra oss med andra, men genom lättare produkter med mindre materialåtgång kan vi göra störst påverkan för klimatet. Vår installation av solceller på fabriken i Motala kommer också bidra till ett minskat avtryck, men det är minskad materialåtgång som kommer att ge mest effekt, säger Tobias Jakobsson. 

Med utgångspunkt i rapporten kan nu Bevent Rasch fortsätta sitt hållbarhetsarbete. 

– Nu är vi riktigt laddade på att summera vår strategi utifrån insikterna. Målet är att ta fram hållbara produkteter som driver utvecklingen framåt, men självklart utan att tumma på säkerheten som är vår högsta prioritet. 

Fakta EPD BSKC6 

Den största klimatpåverkan är från stålet, isoleringen och det elektriska ställdonet. CO2-ekv från gruva genom vår tillverkning och sedan till kund är ca 13,5 kg. Ser man över hela livscykeln på 25 år är CO2-ekv cirka 23 kg, då är också den el som driver ställdonet inkluderad. 

Läs mer om BSKC6 här

Till EPD:n

 

Nu tar Bevent Rasch nästa kliv – anställer Tobias Jakobsson som hållbarhetschef

Bevent Rasch satsar nu ytterligare på hållbarhetsarbetet och rekryterar Tobias Jakobsson som ny hållbarhetschef. Målet är att minska klimatavtrycket genom att förbättra hela produktionsflödet.

Tobias Jakobsson är civilingenjör inom energi, miljö och management och har en lång erfarenhet från arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. De senaste fem åren har han arbetat som miljökonsult. Nu börjar han en tjänst som tidigare inte funnits inom bolaget.

– Det känns spännande att få vara med och utveckla den nya rollen som hållbarhetschef. Det finns en stark vilja att jobba med miljö och hållbarhet på riktigt inom Bevent Rasch vilket är inspirerande, säger Tobias.

Tobias kommer att vara med och utveckla miljöarbetet med fokus på produkter, både genom att vara aktiv inom produktutveckling och att kartlägga nuvarande produkter genom livscykelanalyser.

Läs mer i pressmeddelandet.

Bevent Rasch bygger Motalas största solcells­anläggning

Nu byggs Motalas största solcellsanläggning på taket av Bevent Raschs lokaler. Den nya solcellsanläggningen kommer omfatta en yta på 3000 m2 och generera cirka 450 000 kWh per år. Fastigheten, som ligger utmed riksväg 50, ägs av Hydria Fastigheter som även ansvarar för installationen.

– Detta är ett naturligt steg i Hydria Groups miljö- och hållbarhetsarbete. Vi arbetar ständigt mot att bli klimatneutrala, samtliga koncernbolag och de fastigheter som ingår spelar alla en viktig roll för att nå det målet, säger Andreas Abramsson Barrstrand, vd på Hydria Fastigheter.

Den nya solcellsanläggningen är ett stort steg mot att göra hela Bevent Raschs produktionsanläggning fossilfri. Redan idag är stora delar av den energi som används för uppvärmning och produktion fossilfri och med solcellsanläggningen nås målet.

– Denna investering är en viktig pusselbit i arbetet med att minska våra produkters miljöpåverkan, det känns riktigt bra att projektet nu blir verklighet, säger Anders Freyschuss, vd på Bevent Rasch.

Läs mer i pressmeddelandet.

Bevent Rasch lanserar ny e-handelsportal

E-handelsportalen skapar kundnytta genom att öka tillgängligheten, spara tid för användaren och ger full insikt i beställningar, offerter och leveranser.

– Portalen tillhandahåller all information som behövs för att skapa offerter och användaren kan se kundunika nettopriser, jämföra produkter, se sin orderhistorik, lagerstatus samt följa sina leveranser. Du som användare får helhetskoll på alla beställningar vilket ger dig bättre förutsättningar att planera för framtida behov, säger Martin Hjalmarsson som ansvarar för den digitala utvecklingen på Bevent Rasch.

I den nya e-handelsportalen får du även full kontroll över avrop. Från offert och beställning kan du följa lagersaldot, ha full kontroll på avropsflöden och ligga i framkant inför nästa beställning.   

Utvecklat och testat i samarbete med kunderna 
– E-handelsportalen har vuxit fram utifrån en kontinuerlig dialog med våra kunder. Detta har gett oss viktiga insikter om vilka delar i e-handelsportalen som adderar värde till deras verksamhet och hur vi bäst kan tillgodose deras behov av en e-handelslösning. Det har varit värdefullt att redan under utvecklingsfasen få ta del av våra kunders idéer och feedback och vi uppskattar verkligen att de har engagerat sig i detta projekt. Deras insats har gett oss användbar input till hur vi kan göra vår nya e-handelsportal riktigt bra för våra kunder, säger Martin Hjalmarsson.

”E-handelsportalen är enkel, smidig och ger användaren full insyn, kundunika nettopriser samt all information som behövs för att snabbt sätta ihop en beställning. I inloggat läge visas alltid nettopriser  för ökad översikt och bättre kostnadskontroll vilket ger dig den översikten du behöver.”
Martin Hjalmarsson, Bevent Rasch

Kontakta oss för att få inloggningsuppgifter till e-handelsportalen.

Vi välkomnar Camilla Goldbeck-Löwe till Bevent Raschs styrelse

Vi hälsar Camilla Goldbeck-Löwe välkommen som ny styrelseledamot i Bevent Rasch. Camilla kommer från en lång bakgrund med arbete inom såväl miljömässig som social hållbarhet på företag. Nu stärker Camilla upp Bevent Raschs ledning i det fortsatta arbetet kring denna viktiga fråga.

– Det är fantastiskt att hållbarhet får ta så stor plats idag och det jag gillar med Bevent Rasch är att det finns ett ägarintresse att driva och arbeta med hållbarhet på en helhetsnivå, säger Camilla.

Som styrelseledamot kommer Camilla vara del av att ta fram en hållbarhetsstrategi och implementera denna i affärsplanen. Fokus kommer främst ligga på The Triple Bottom Line – hållbarhet relaterat till människor, miljö och lönsamhet, People, Planet and Profit.

– För att kunna bli verkligt hållbar måste strategin integreras i det dagliga arbetet och omsättas i praktiken inom hela verksamheten, säger Camilla.

– Camilla är en fantastisk tillgång i vårt fortsatta hållbarhetsarbete. Vi vill vara ledande inom hållbarhet och har stora ambitioner med vårt miljöarbete. Camilla har en erfarenhet som kommer stärka upp styrelsen och vårt fokus på miljön, säger Anders Freyschuss, VD på Bevent Rasch.