Unik produktlansering från Bevent Rasch 

På Bevent Rasch har målet alltid varit att utveckla produkter som är enkla att hantera här och nu, gör nytta för slutanvändarna och som dessutom håller länge. Nu går företaget än en gång i bräschen och presenterar OPTIMUS 60 – nästa generation brandspjäll. 

– Det är roligt att vi kan leda utvecklingen på detta vis och nu får presentera ännu en nytänkande och säker produkt, säger Anders Freyschuss, vd på Bevent Rasch. 

Ända sedan starten har Bevent Rasch prioriterat att utveckla produkter som är enkla att hantera.  

– Det handlar givetvis om att vi i slutänden vill att brandspjällen ska bidra till att skapa miljöer där människor känner sig trygga. Då måste de vara enkla att installera, så det garanterat blir rätt, säger Anders Freyschuss.  

Produktnyheten OPTIMUS 60 är både enkel och snabb att montera. Tack vare den genomtänkta konstruktionen krävs bara ett fåtal skruvar. Det vill säga, ingen brandfogmassa, drevning eller efterlagning.  

– Vi har strävat efter att göra montaget så enkelt och snabbt som möjligt och har lyckats få ner hela processen till endast tre moment. Montören gör ett hål i vilken typ av vägg som helst, skruvar fast spjället i kanal och vägg, sedan är det klart, säger Anton Berner, produktutvecklare på Bevent Rasch.  

Går om marknadsledande föregångare 

När Bevent Rasch introducerade föregångaren, BSKC6, blev den snabbt en marknadsledande produkt. Det har gjort det svårt att hitta förbättringsmöjligheter. Men med OPTIMUS 60 har nu flera funktioner utvecklats ytterligare. Förutom att det går snabbt och smidigt att installera spjället har till exempel utsläppen av koldioxidekvivalenter i Cradle-to-Gate skedet kunnat minska avsevärt. Spjället är också förberett för återbruk, bland annat tack vare att montaget är fritt från fogmassa. Det gör produkten till en del av företagets cirkulära arbete.  

– Det ger OPTIMUS 60 en självklar plats på tronen som efterträdare till BSKC6, säger Anders Freyschuss.  

Patent och EPD 

Bevent Rasch var tidigare i år först i Norden med en EPD, Environmental Product Declaration, för brandspjäll. I den bekräftades att företagets största miljöpåverkan kommer från materialåtgången.  

– Det är med andra ord genom att ta fram lättare produkter med mindre materialåtgång, som Optimus 60 är ett tydligt exempel på, som vi kan göra störst skillnad för klimatet, säger Tobias Jakobsson, hållbarhetschef på Bevent Rasch.  

Även OPTIMUS 60 kommer med en EPD, en faktor som förenklar vid exempelvis bedömning eller miljöcertifiering av en byggnad. Informationen i EPD:n kan bland annat användas för att räkna på klimatpåverkan i ett byggprojekt, vilket krävs i vissa certifieringar och i boverkets lag om klimatdeklarationer. Att genomföra en EPD är frivilligt för företag, och kräver en granskning av en tredje part.  

Ett patent är sökt för OPTIMUS 60.  

– Vi strävar efter att alltid leda utvecklingen och leverera högkvalitativa produkter och det är det sökta patentet ett viktigt bevis på, säger Anders Freyschuss. 

Läs mer om OPTIMUS här.

Ladda ner pressmeddelandet här.