Strategisk skogspartner för ett hållbart skogsbruk

Skogsnäringen är viktig för Sverige och en stor del av landets export. Genom att skogsägarna lär känna sin skog och ser dess värden kan de få en jämn avkastning som gagnar kommande generationer.

0
Omsättning maj 2023-april 2024 (Mkr)
0
Antal anställda

Skogsbruk som skapar nytta över tid

Skogen är en viktig naturtillgång och det är många aspekter och intressen som ska tas tillvara på. Skogspartner vill att alla skogsägare ska ha tillgång till kunskapen om sin skogs potential och möjligheter och att de ska kunna skapa sin egen vision och strategi för att nå ett hållbart och uthålligt skogsbruk. För sig själv och för Sverige. Därför genomför koncernbolaget skogsanalyser, skogsbruksplaner och agerar konsult med syfte att skapa affärsnytta för kunderna. 

I affärsområdet skog ingår Skogspartner. Verksamheten har sitt säte i Borås, men är verksamma i hela Sverige.

Vi är ett fristående och oberoende kompetensbolag med ett engagerat och skogskunnigt team som ger skoglig rådgivning. Vi anlitas av skogsägare och verkar även som konsulter åt skogsbolag, skogsägarföreningar och skogsförvaltningsbolag där vi går in som strategiska rådgivare.