Förvaltar fastigheter med fokus på hållbarhet

Att äga och förvalta egna fastigheter är klokt. Då kan koncernen själva påverka utformning och prestanda, spara energi och utvecklas vidare mot att bli klimatneutrala.

Lokalytor
0 kvm
Solelsproduktion per år
(inkl. nya anläggningen i Motala)
0 kWh
Solcellsyta
0 kvm

Fastigheter som håller i längden

Koncernbolaget förvaltar det samlade innehavet av fastigheter inom Hydria Group som strävar mot att äga de fastigheter där verksamhet bedrivs. Det är en del av vår långsiktighet som skapar bra förutsättningar för våra bolag, men som också skapar möjligheter att jobba med frågor inom miljö- och energieffektivisering. Det är också en styrka att ha en hög samlad kompetens för utvecklingen av våra fastigheter.

Inom affärsområdet fastigheter finns Hydria Fastigheter som har sitt säte i Borås. De äger samt förvaltar fastigheter i Borås, Skövde, Oslo och Motala.

Att äga våra egna fastigheter ger en stabil grund för utvecklingen av våra verksamheter, men också för att arbeta med miljö- och energieffektivisering. Det är en naturlig del hos oss att ha ett miljöfokus och jobba aktivt mot att bli mer klimatneutrala.