Nyheter

Det händer mycket inom Hydria Group och våra koncernbolag ligger ständigt i framkant för att förändra och förbättra vår omvärld. Här kan du ta del av de senaste nyheterna.

Nordens första EPD för brandspjäll

Som ett led i det stora hållbarhetsarbete Bevent Rasch genomför släpps nu en EPD om BSKC6. Syftet är att ge våra kunder specifika miljödata för att de ska kunna räkna mer exakt på sina projekts påverkan. Vi får också en stor inblick i var i vår värdekedja som vi har störst påverkan, utifrån detta har vi fått bra insikter i vilken riktning vi ska ta vårt hållbarhetsarbete.

EPD står för Environmental Product Declaration och är en miljövarudeklaration som innehåller uppgifter om en produkts miljöpåverkan. Dessa uppgifter presenteras på ett standardiserat sätt vilket gör det lättare att räkna på specifika data i sitt projekt. Uppgifterna kan användas för en bedömning eller miljöcertifiering av byggnaden. Informationen i EPD:n kan bland annat användas för att räkna på klimatpåverkan i ett byggprojekt, vilket krävs i vissa certifieringar och i boverkets lag om klimatdeklarationer. Att genomföra en EPD är frivilligt för företag, och kräver en granskning av en tredje part. 

– Vi valde att göra en EPD på vårt brandspjäll BSKC6 för att få fram vad i vår värdekedja som ger störst klimatavtryck, säger Tobias Jakobsson, hållbarhetschef på Bevent Rasch och tillägger att de är först i Norden med att ta fram en EPD på ett brandspjäll. 

– För oss är det här ett stort steg i den riktning vi vill ta, men det här är bara början, säger Tobias och tillägger att han ser fram emot att insikterna förhoppningsvis ger effekt inom branschen.  

– Vi vet att fler efterfrågar produkter som ger ett lägre klimatavtryck och vi hoppas att ännu fler vill vara med och bidra till en mer hållbar omvärld. 

Bevent Rasch har tillsammans med AFRY tagit fram rapporten och de hoppas att arbetet leder till större insyn kring vilka steg i livscykeln samt material som har den största miljöpåverkan. 

– Förhoppningsvis leder rapporten till att fokus kan riktas mot det mest lämpliga stället för att maximera nyttan i en kommande produktutveckling, säger Jacob Näslund, hållbarhetskonsult på AFRY. 

Hans roll har varit att genomföra en livscykelanalys för Bevent Rasch som en del i sitt examensarbete på Chalmers innan han fick anställning på AFRY. 

– Mycket data krävdes från Bevent Rasch och deras leverantörer för att modellera hela livscykeln för brandspjället. Utifrån modellen har resultat tagits fram som visar på var i livscykeln störst miljöpåverkan finns. Jag har även analyserat resultatet och studerat olika känslighets- samt osäkerhetsanalyser för att säkerställa reliabiliteten i både modellen och indata. 

Kristin Fransson är LCA-expert på AFRY och har varit handledare för Jacob samt ansvarig för att utveckla livscykelanalysen till en certifierad EPD. Hon ser gärna att arbetet leder till fortsatt utveckling. 

– Jag hoppas att Bevent Rasch använder kunskapen från rapporten i utvecklingsarbetet med nya produkter så att miljöpåverkan kan minska i framtiden. Med kunskap om vilka komponenter och processer som har störst miljöpåverkan kan man på ett strukturerat sätt styra produktutvecklingen mot minskad miljöpåverkan. 

Grund för kommande hållbarhetsarbete 

Rapporten visar att Bevent Rasch har störst klimatpåverkan från stålet, isoleringen samt ställdon. 

– Eftersom det här är den första EPD:n i Norden på just brandspjäll kan vi idag inte jämföra oss med andra, men genom lättare produkter med mindre materialåtgång kan vi göra störst påverkan för klimatet. Vår installation av solceller på fabriken i Motala kommer också bidra till ett minskat avtryck, men det är minskad materialåtgång som kommer att ge mest effekt, säger Tobias Jakobsson. 

Med utgångspunkt i rapporten kan nu Bevent Rasch fortsätta sitt hållbarhetsarbete. 

– Nu är vi riktigt laddade på att summera vår strategi utifrån insikterna. Målet är att ta fram hållbara produkteter som driver utvecklingen framåt, men självklart utan att tumma på säkerheten som är vår högsta prioritet. 

Fakta EPD BSKC6 

Den största klimatpåverkan är från stålet, isoleringen och det elektriska ställdonet. CO2-ekv från gruva genom vår tillverkning och sedan till kund är ca 13,5 kg. Ser man över hela livscykeln på 25 år är CO2-ekv cirka 23 kg, då är också den el som driver ställdonet inkluderad. 

Läs mer om BSKC6 här

Till EPD:n

 

Nu tar Bevent Rasch nästa kliv – anställer Tobias Jakobsson som hållbarhetschef

Bevent Rasch satsar nu ytterligare på hållbarhetsarbetet och rekryterar Tobias Jakobsson som ny hållbarhetschef. Målet är att minska klimatavtrycket genom att förbättra hela produktionsflödet.

Tobias Jakobsson är civilingenjör inom energi, miljö och management och har en lång erfarenhet från arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. De senaste fem åren har han arbetat som miljökonsult. Nu börjar han en tjänst som tidigare inte funnits inom bolaget.

– Det känns spännande att få vara med och utveckla den nya rollen som hållbarhetschef. Det finns en stark vilja att jobba med miljö och hållbarhet på riktigt inom Bevent Rasch vilket är inspirerande, säger Tobias.

Tobias kommer att vara med och utveckla miljöarbetet med fokus på produkter, både genom att vara aktiv inom produktutveckling och att kartlägga nuvarande produkter genom livscykelanalyser.

Läs mer i pressmeddelandet.

Marknadsunik och patenterad lösning ger högre kvalitet på reningsprocessen

– Genom att ifrågasätta etablerade tekniker och metoder som idag finns på marknaden har vår drivkraft varit att lyfta blicken och utveckla en lösning som ger mindre slitage och underhåll och en nästan fördubblad mängd torrsubstanshalt, säger Andreas Riedel, CTO på Hydria Water.

En del av konkurrenternas produkter har en teknik där man slår sönder kontaminering från trasor och rens med en impellerlösning. Problemet med den tekniken, enligt Andreas, är att renset blir för hårt hanterat och ger en högre grad av restpartiklar i rejektvattnet från processteget.

– Dessutom löper den befintliga tekniken stor risk för högt slitage och haveri då det är snabba rörliga delar i ett högt kontaminerat media.

Marknadsunik och patenterad lösning

Tekniken går ut på att tillföra tryckluft som går genom dräneringens perforering och skiljer av organiska föroreningar och liknande från renset utan att slå sönder trasorna som i stället kan komprimeras på önskat sätt. Tekniken håller också rent perforeringen, är självrengörande och på så sätt behövs inga borstar som i befintliga produkter.

– Maskinen tar emot avskilt rensgods från föregående process. Därefter tillsätts servicevatten, brutet vatten eller grovrenat vatten. Sedan startas en tvättcykel med hjälp av den patenterade tryckluftsfunktionen. Efter fullgjord cykel öppnar rejektvattenventilen, skruven startar och komprimeringsprocessen tar vid. Vi tror att många kommer vara nyfikna på produkten och att vi kan hitta flera kunder som ser fördelar med den utifrån sina perspektiv och specifika marknader.

Testad på reningsverk

För att säkerställa funktionerna har Washpress Gamma WPG testats i drift på ett reningsverk i två år med noggrann uppföljning.

– Den har gått helt utan bekymmer och vi kan komma upp till 60 procent torrsubstanshalt, jämfört med ungefär 35 procent med konventionell teknik.

Fakta Washpress Gamma WPG

  • Håller dränageperforeringen ren utan behov av borstar.
  • Hardoxförstärkt skruv i kompakteringszonen ger upp till 25 procent längre livstid utan kapacitetsreduktion.
  • Möjlighet till fettavskiljning i applikationen om man saknar möjlighet till fetthantering i efterföljande processteg.
  • Aerosolfälla som standard för att skona ventilationssystemet från  fukt och smuts.

Bevent Rasch bygger Motalas största solcells­anläggning

Nu byggs Motalas största solcellsanläggning på taket av Bevent Raschs lokaler. Den nya solcellsanläggningen kommer omfatta en yta på 3000 m2 och generera cirka 450 000 kWh per år. Fastigheten, som ligger utmed riksväg 50, ägs av Hydria Fastigheter som även ansvarar för installationen.

– Detta är ett naturligt steg i Hydria Groups miljö- och hållbarhetsarbete. Vi arbetar ständigt mot att bli klimatneutrala, samtliga koncernbolag och de fastigheter som ingår spelar alla en viktig roll för att nå det målet, säger Andreas Abramsson Barrstrand, vd på Hydria Fastigheter.

Den nya solcellsanläggningen är ett stort steg mot att göra hela Bevent Raschs produktionsanläggning fossilfri. Redan idag är stora delar av den energi som används för uppvärmning och produktion fossilfri och med solcellsanläggningen nås målet.

– Denna investering är en viktig pusselbit i arbetet med att minska våra produkters miljöpåverkan, det känns riktigt bra att projektet nu blir verklighet, säger Anders Freyschuss, vd på Bevent Rasch.

Läs mer i pressmeddelandet.

Ta tryggare beslut om din skog med Skogspartner

Som helt fristående rådgivare erbjuder Skogspartner ständigt nya markägare och förvaltare skogliga analyser utifrån just deras behov och syfte. Vi hjälper våra kunder att lära känna sin skog och dess värden och i analyserna låter vi skogsägarna följa sin med sin skog in i framtiden med olika valda scenarier för att kunna fatta trygga strategiska beslut redan idag.

Därför har vi nu tagit fram nytt informationsmaterial som visar hur vi på Skogspartner arbetar med skogsanalyser och framtidsskogens ekonomi och volym. Dessa foldrar kommer vi kunna ta med oss i möten med kunder för att enklare illustrera resultaten man kan få ut av en skogsanalys.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Varmt välkomna till oss för mer information eller en behovsanpassad offert för någon av våra olika skogliga analyser eller en skoglig strategi för just er skog.

Kontakta någon av våra experter för att lära dig mer:

Johan Johansson, Skoglig rådgivare

033-23 67 39

johan.johansson@skogspartner.se

Anders Braide, Skoglig rådgivare

0702-21 08 11

anders.braide@skogspartner.se

Jonathan Andersson, Skoglig rådgivare

033- 23 67 41

jonathan.andersson@skogspartner.se

Trygga lösningar för en hållbar framtid

Vårt arbete handlar dels om att utveckla och leverera produkter som renar vatten, dels tillhandahåller vi service, support och trygghetsavtal för våra kunder. Det är en förebyggande tjänst som ser till att arbetet på anläggningarna fortlöper utan avbrott.

– Vi kallar det Trygghetsavtal som innebär att både kommuner och industrier kan koppla på en servicetjänst där vi i förebyggande syfte besiktigar maskinerna på anläggningarna. Det sker genom årliga kontroller samt support och stöttning om problem uppstår längs vägen, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

Genom ett förebyggande arbete kan kunden slippa kostsamma driftstopp på sin anläggning.

– Det är bekvämt för kunden eftersom de inte behöver fundera kring maskinerna. Istället är det vi som har koll på serviceintervallet och kontaktar dem för att boka in en besiktningstid. Väl på plats går vi igenom maskinen så att det inte är några felaktigheter som kan skapa driftstopp på sikt.

Hydria Waters målsättning är att alltid ligga i framkant när det gäller både produkter, lösningar och expertis vilket innebär att vi kan erbjuda vad kunder och anläggningar behöver för långsiktigt hållbara vattenreningsinsatser.

– Genom tillgänglighet, struktur i arbetsprocesserna och engagemang skapar vi lösningar som ger våra kunder trygghet. På så sätt bidrar vi till en mer hållbar framtid.

Hållbara lösningar i alla led skapar nytta över tid

Sedan sammanslagningen av Hydria Water, Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden AB syns flera positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv.

– För oss är hållbarhet och långsiktighet en självklarhet när vi pratar om samhällets framtida behov. När vi valde vi att slå samman våra två fabriker kunde vi också utveckla våra insatser kring hållbarhet ur både sociala, affärsmässiga och miljömässiga vinklar. Det gav flera direkta vinster, bland annat att transporterna mellan fabrikerna upphörde och att produktionen effektiviserats med minskat klimatavtryck, säger Kristoffer Lindberg, COO på Hydria Water.

Fastigheten är byggd för att vara optimerad för högsta energieffektivitet. Detta för att dels kunna hålla nere energikostnaderna, dels för att både nu och framåt kunna garantera ett så litet klimatavtryck som möjligt.

– I våra lokaler i Viared, Borås finns alla förutsättningar för en modern, hållbar och effektiv produktion. Många insatser har gjorts under det senaste året för att ge både anläggningen och hela den nya produktionsprocessen så långsiktigt energieffektiva och hållbara egenskaper som möjligt. Vi ville även ta tillvara på vår gemensamma kompetens och skapa ett jämnare flöde med ännu bättre kvalitet i hela vår verksamhet. Ur ett hållbarhetsperspektiv ser vi stor nytta med sammanslagningen och koncentrationen till fabriken i Viared vilket går i linje med våra målsättningar och satsningar framåt.

Bevent Rasch lanserar ny e-handelsportal

E-handelsportalen skapar kundnytta genom att öka tillgängligheten, spara tid för användaren och ger full insikt i beställningar, offerter och leveranser.

– Portalen tillhandahåller all information som behövs för att skapa offerter och användaren kan se kundunika nettopriser, jämföra produkter, se sin orderhistorik, lagerstatus samt följa sina leveranser. Du som användare får helhetskoll på alla beställningar vilket ger dig bättre förutsättningar att planera för framtida behov, säger Martin Hjalmarsson som ansvarar för den digitala utvecklingen på Bevent Rasch.

I den nya e-handelsportalen får du även full kontroll över avrop. Från offert och beställning kan du följa lagersaldot, ha full kontroll på avropsflöden och ligga i framkant inför nästa beställning.   

Utvecklat och testat i samarbete med kunderna 
– E-handelsportalen har vuxit fram utifrån en kontinuerlig dialog med våra kunder. Detta har gett oss viktiga insikter om vilka delar i e-handelsportalen som adderar värde till deras verksamhet och hur vi bäst kan tillgodose deras behov av en e-handelslösning. Det har varit värdefullt att redan under utvecklingsfasen få ta del av våra kunders idéer och feedback och vi uppskattar verkligen att de har engagerat sig i detta projekt. Deras insats har gett oss användbar input till hur vi kan göra vår nya e-handelsportal riktigt bra för våra kunder, säger Martin Hjalmarsson.

”E-handelsportalen är enkel, smidig och ger användaren full insyn, kundunika nettopriser samt all information som behövs för att snabbt sätta ihop en beställning. I inloggat läge visas alltid nettopriser  för ökad översikt och bättre kostnadskontroll vilket ger dig den översikten du behöver.”
Martin Hjalmarsson, Bevent Rasch

Kontakta oss för att få inloggningsuppgifter till e-handelsportalen.

Från tre till ett, en utvecklingsresa

I januari 2022 tog Hydria Water in varumärkena Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden AB under ett och samma varumärkesparaply. Tre bolag som länge har samverkat har blivit ett och Hydria Water förstärker därmed sin position som en ledande tillverkare av vattenreningsprodukter, både i Sverige och internationellt.

– Det har varit en enormt givande, spännande och inspirerande resa hittills, och nu fortsätter vi framåt – tillsammans! Att sammanfoga tre bolag gör att förmågan att jobba som ett team ställs på sin spets, samtidigt som det skapas utrymme för nya konstellationer och möjligheter. De gränser vi tidigare varit så bra på att jobba över suddas ut, nu när vi alla jobbar för samma bolag, säger Ellen Gremo, Marketing Manager, Hydria Water.

Under hela sammanslagningen har fokus legat på att gå från bra till bättre och genom att foga samman och tillvarata kompetensen från tre systerbolag har Hydria Water stärkt både sitt erbjudande och sin ledande position på marknaden. Målet är alltid att erbjuda kunderna de bästa lösningarna för hållbar vattenrening.

– Vi ser nu hur arbetet med att skapa morgondagens Hydria Water börjar synas och nå ut till våra kunder, inte minst tack vare medarbetarnas stora engagemang i förändringsarbetet. Vår gemensamma drivkraft är att ständigt utvecklas och kunna erbjuda våra kunder och marknaden bästa möjliga kompetens, lösningar och service. Det är glädjen i att göra detta tillsammans som driver oss. Mycket arbete är nu gjort, men mycket kvarstår. Givetvis sporrar det oss extra mycket att de förändringar vi gör mottas så väl och verkligen uppskattas av våra kunder.

Under hösten fortgår också arbetet med att implementera den nya varumärkesplattformen och de förändringar och utveckling av företagets identitet som redan nu börjar synas i olika kanaler.

– När tre bolag blir ett är det viktigare än någonsin att varumärket reflekterar de samlade värdena och att dessa kokas ner till ett gemensamt erbjudande som alla kan landa i, internt såväl som externt. Genom att gå ihop blir vi starkare och detta uttrycks inte minst i våra ledord, Trygga, Kunniga och Förutseende. Dessa värden har även tidigare definierat andan i alla tre bolagen, men nu har vi specifikt valt ut dessa tre som ledord. Det skapar tydlighet både för våra kunder och oss själva för hur vi jobbar tillsammans mot en gemensam vision, säger Ellen Gremo.

Hydria Group välkomnar Martin Dubois som CFO

Som ett steg i Hydria Group fortsatta tillväxtresa och ett led i att stärka den strategiska affärsutvecklingen har Martin Dubois anställts som CFO. Martin Dubois tillträder den 1 december och kommer att arbeta nära samtliga dotterbolag och även ingå i koncernledningen med fokus på verksamhetens ekonomi utifrån ett affärsmässigt perspektiv.

– Vi är glada över att få välkomna Martin Dubois till Hydria Group. Hans profil och erfarenhet utgör en mycket bra plattform för det ständiga förbättringsarbete som krävs för bibehållen konkurrenskraft och tillväxt, både på kort och lång sikt. En CFO från tillverkningsindustrin ger våra tillverkande dotterbolag kunskap och verktyg som skapar rätt förutsättningar för att stärka deras affärer, säger Tobias Barrstrand, CEO, Hydria Group.

Martin Dubois har lång erfarenhet från internationella projekt och affärsutveckling. Han kommer senast från en roll som CFO på Camfil Svenska AB.

Läs mer i pressreleasen