Nyheter

Det händer mycket inom Hydria Group och våra koncernbolag ligger ständigt i framkant för att förändra och förbättra vår omvärld. Här kan du ta del av de senaste nyheterna.

EPD för takhuvar

EPD för takhuvar från Bevent Rasch 

Nu har Bevent Rasch även tagit fram en EPD (Environmental Product Declaration) för takhuvar! Detta är ett viktigt steg i vår strävan mot ökad transparens och hållbarhet. 

En EPD är en miljövarudeklaration som innehåller detaljerade uppgifter om en produkts miljöpåverkan. Dessa uppgifter presenteras på ett standardiserat sätt vilket gör det lättare för våra kunder att räkna på specifika data i sina projekt.

– Informationen kan användas för Boverkets klimatdeklaration eller miljöcertifiering av en byggnad. En EPD ger också insikter om var i värdekedjan vi har störst påverkan. Det hjälper oss att rikta vårt hållbarhetsarbete mer effektivt, säger Tobias Jakobsson, hållbarhetschef på Bevent Rasch. 

Enklare och mer hållbara val för kunderna

Att genomföra en EPD är frivilligt för företag och kräver en granskning av en tredje part. Detta säkerställer att data är korrekta och pålitliga. 

– Med vår nya EPD kan vi hjälpa våra kunder att fatta mer informerade och hållbara beslut, samtidigt som vi optimerar våra egna processer för en mer hållbar framtid, säger Tobias Jakobsson.

Arbetet med att göra byggbranschen mer hållbar är ett prioriterat område på Bevent Rasch. 

– Förhoppningsvis kan insikterna från våra EPD:er ge effekt inom branschen och bidra till en mer hållbar omvärld. Nu ser vi fram emot att fortsätta arbeta nära våra kunder och partners för att uppnå detta mål. 

Hydria padel championship 2024 – “En succéturnering!” 

I mitten av mars gick Hydria Groups årliga padelturnering av stapeln. 33 deltagare från koncernens alla orter och företag samlades på Borås padelklubb för att mötas i ett mexicano-upplägg. 

Padelturneringen brukar vara ett mycket uppskattat och roligt inslag under våren och blev det även denna gång. 

– Det är så generöst att vi får möjlighet att göra en sån här sak, säger Helen Persson som till vardags arbetar på Hydria Water men som också var en av arrangörerna bakom turneringen. 

En skillnad från tidigare år var att turneringen nu spelades enligt “mexicano-upplägg”. Det innebär att du som spelare alltid får möta motståndare som är så nära din rankning som möjligt. Du får alltså både spela med, och mot, jämbördiga spelare. Detta gjorde årets turnering till en, om möjligt, ännu mer givande tillställning. 

När turneringen var slut följde middag och prisutdelning på Borås Öfwre Station. 

– Turneringen i sig är jätterolig men det bästa är gemenskapen, att få träffa sina kollegor från andra bolag och orter och ha en härlig eftermiddag och kväll tillsammans, konstaterar Sophia Nilsson från Hydria Water. Också hon var en av arrangörerna.  

Årets ledningsdag på Borås Kongress

Platt organisation, ständig förbättring och synergier. Det var temat för årets ledningsdag i Hydria Group.

I slutet av januari samlades alla medarbetare med någon form av ledningsansvar för en gemensam dag på Borås Kongress. Dagen bjöd på föreläsning av Jesper (Bella) Berlin, övningar och information om riktningen framåt.

Synergigrupper

Under våren kommer bolagets styrelsegrupper ersättas av synergigrupper. Det är ett led i målet att skapa en plattare organisation med närhet till både varandra och beslut.

– Att kunna samla oss alla på det här sättet är oerhört värdefullt, inte minst för att det ger just möjligheter till både kunskapsutbyte och kunskapsinhämtning. När vi lär känna varandra över bolags- och funktionsgränserna uppstår just det vi ägnade en stor del av dagen åt att prata om, synergieffekter, konstaterar Tobias Barrstrand CEO Hydria Group.

Inspirationsföreläsning av Jesper Berlin

Med en lång karriär som elitsoldat bakom sig är Jesper Berlin idag föreläsare och utbildare inom grupp- och ledarskapsutveckling. På ledningsdagen pratade han om att skapa gruppdynamik, leda under förändring och hur vi kan se till att ständigt bli bättre.

Att utveckla ledarskap för en ny tid är en viktig fråga i koncernen. Det handlar också om att hitta effektiva sätt att dra nytta av och inspireras av gruppens samlade kompetens, skapa närhet över bolagsgränser och sänka trösklarna för erfarenhetsutbyte.

– Jag är övertygad om att det här är helt rätt väg för att kunna fortsätta vara relevanta och attraktiva, både som företag och arbetsgivare, säger Tobias.

Unik produktlansering från Bevent Rasch 

På Bevent Rasch har målet alltid varit att utveckla produkter som är enkla att hantera här och nu, gör nytta för slutanvändarna och som dessutom håller länge. Nu går företaget än en gång i bräschen och presenterar OPTIMUS 60 – nästa generation brandspjäll. 

– Det är roligt att vi kan leda utvecklingen på detta vis och nu får presentera ännu en nytänkande och säker produkt, säger Anders Freyschuss, vd på Bevent Rasch. 

Ända sedan starten har Bevent Rasch prioriterat att utveckla produkter som är enkla att hantera.  

– Det handlar givetvis om att vi i slutänden vill att brandspjällen ska bidra till att skapa miljöer där människor känner sig trygga. Då måste de vara enkla att installera, så det garanterat blir rätt, säger Anders Freyschuss.  

Produktnyheten OPTIMUS 60 är både enkel och snabb att montera. Tack vare den genomtänkta konstruktionen krävs bara ett fåtal skruvar. Det vill säga, ingen brandfogmassa, drevning eller efterlagning.  

– Vi har strävat efter att göra montaget så enkelt och snabbt som möjligt och har lyckats få ner hela processen till endast tre moment. Montören gör ett hål i vilken typ av vägg som helst, skruvar fast spjället i kanal och vägg, sedan är det klart, säger Anton Berner, produktutvecklare på Bevent Rasch.  

Går om marknadsledande föregångare 

När Bevent Rasch introducerade föregångaren, BSKC6, blev den snabbt en marknadsledande produkt. Det har gjort det svårt att hitta förbättringsmöjligheter. Men med OPTIMUS 60 har nu flera funktioner utvecklats ytterligare. Förutom att det går snabbt och smidigt att installera spjället har till exempel utsläppen av koldioxidekvivalenter i Cradle-to-Gate skedet kunnat minska avsevärt. Spjället är också förberett för återbruk, bland annat tack vare att montaget är fritt från fogmassa. Det gör produkten till en del av företagets cirkulära arbete.  

– Det ger OPTIMUS 60 en självklar plats på tronen som efterträdare till BSKC6, säger Anders Freyschuss.  

Patent och EPD 

Bevent Rasch var tidigare i år först i Norden med en EPD, Environmental Product Declaration, för brandspjäll. I den bekräftades att företagets största miljöpåverkan kommer från materialåtgången.  

– Det är med andra ord genom att ta fram lättare produkter med mindre materialåtgång, som Optimus 60 är ett tydligt exempel på, som vi kan göra störst skillnad för klimatet, säger Tobias Jakobsson, hållbarhetschef på Bevent Rasch.  

Även OPTIMUS 60 kommer med en EPD, en faktor som förenklar vid exempelvis bedömning eller miljöcertifiering av en byggnad. Informationen i EPD:n kan bland annat användas för att räkna på klimatpåverkan i ett byggprojekt, vilket krävs i vissa certifieringar och i boverkets lag om klimatdeklarationer. Att genomföra en EPD är frivilligt för företag, och kräver en granskning av en tredje part.  

Ett patent är sökt för OPTIMUS 60.  

– Vi strävar efter att alltid leda utvecklingen och leverera högkvalitativa produkter och det är det sökta patentet ett viktigt bevis på, säger Anders Freyschuss. 

Läs mer om OPTIMUS här.

Ladda ner pressmeddelandet här.

Rekordorder till Hydria Water

I början av sommaren blev det klart att utrustning till världens modernaste reningsverk, Sickla reningsanläggning, kommer levereras av Boråsföretaget Hydria Water. Hydria Water ingår i den familjeägda Boråskoncernen Hydria Group. Ordervärdet motsvarar ca 60 miljoner kronor och är den enskilt största affären i bolagets historia.

– Det här är en såväl stor som unik order till ett otroligt spännande och omfattande projekt. Jag är stolt över att vårt företag och koncern får vara en del av detta, säger Tobias Barrstrand, vd på Hydria Water samt för koncernen Hydria Group.

Under Hammarbybacken, i Skarpnäck utanför Stockholm, byggs Sickla reningsanläggning. Totalt ska 530 000 m³ av fast berg sprängas ut under backen. Det vill säga en yta motsvarande volymen i Globen. Samtidigt byggs Henriksdals reningsverk ut och om för att tillsammans bli ett av världens mest moderna reningsverk.

Sicklaanläggningen ingår i projektet Stockholms framtida avloppsrening. Reningsverken byggs dels ut för att öka kapaciteten, men också för att möta de hårdare krav som ställs på bland annat utsläpp i Östersjön.

– Projektet är unikt för oss eftersom dess omfattning och storlek är det största i Hydria Waters historia. Vi hoppas med projektet flytta fram vår position i branschen ytterligare och vi ser med tillförsikt fram emot att göra det tillsammans med Veidekke/Veitech. Inom vårt segment, och på den marknaden vi verkar på, är projektet något väldigt unikt, säger Johan Fritz, försäljningschef på Hydria Water.

Utrustning från Hydria Water kommer finnas i de flesta processteg i reningsverket. Det rör sig om drygt 70 unika maskininstallationer med kompletterande smidesdetaljer som ska levereras till 20 sedimenteringsbassänger som vardera är 70 meter långa, 8 meter breda och 5 meter djupa.

– Nu ser vi fram emot att komma igång med planeringen av installationerna, som kommer göras i samverkan med Hydria Waters egen personal. Så småningom ser vi även fram emot leveranserna av utrustning och monteringen av den. Det känns tryggt att ha Hydria Water vid vår sida fram till driftsättning av verket, säger Kristofer Eklund, projektledare på Veitech.

Marknadsledande och trygg leverantör

Hydria Water vann anbudet tack vare såväl förtroendet för Hydra Water som företag, som företagets marknadsledande position. Hydria Water finns dessutom redan representerade på de flesta reningsverk i Sverige.

– Vi är den enda svenska tillverkaren som har en egen lösning för plastkedjeskrapor där vi äger all utveckling och tillverkning. Det är extra glädjande att vi får uppdraget med tanke på den hårda konkurrensen med flertalet utländska konkurrenter. Att vi dessutom uppfattas som en trygg leverantör bidrog till beslutet, säger Johan Fritz, försäljningschef på Hydria Water.

Utvärderingen av de inkomna anbuden gjordes av Veitech i samverkan med Stockholm Vatten.

– Hydria Water ansågs efter denna process ha det tekniskt och kommersiellt bästa anbudet för alla skrapsystem till Sicklaprojektet, säger Kristofer Eklund, Veitech.

Med leveransen på plats kommer Hydria Water ha ungefär 100 skrapspel på tre av Stockholms största reningsverk.

– Det som känns extra spännande med just det här projektet är givetvis omfattningen. Samtidigt har vi under många år varit med och lett utvecklingen av utrustning till sedimenteringsbassänger och det här är maskiner som vi är extremt trygga med att leverera, säger Tobias Barrstrand, vd på Hydria Water samt för koncernen Hydria Group.

Utrustningen börjar levereras kvartal 1 2024. Projektet beräknas vara klart under 2026.

Detta ska Hydria Water leverera

 • Utrustning till 20 sedimenteringsbassänger som vardera är 70 meter långa, 8 meter breda och 5 meter djupa.
 • 20 plastkedjeskrapor till försedimenteringsbassänger
 • 20 rundslamsskrapor
 • 20 dekanteringsrännor
 • 50 skibordslådor
 • 6 plastkedjeskrapor till sandfång
 • 24 skibordslådor till sandfång
 • Montering av samtlig utrustning

Läs hela pressmeddelandet här.

Nordens första EPD för brandspjäll

Som ett led i det stora hållbarhetsarbete Bevent Rasch genomför släpps nu en EPD om BSKC6. Syftet är att ge våra kunder specifika miljödata för att de ska kunna räkna mer exakt på sina projekts påverkan. Vi får också en stor inblick i var i vår värdekedja som vi har störst påverkan, utifrån detta har vi fått bra insikter i vilken riktning vi ska ta vårt hållbarhetsarbete.

EPD står för Environmental Product Declaration och är en miljövarudeklaration som innehåller uppgifter om en produkts miljöpåverkan. Dessa uppgifter presenteras på ett standardiserat sätt vilket gör det lättare att räkna på specifika data i sitt projekt. Uppgifterna kan användas för en bedömning eller miljöcertifiering av byggnaden. Informationen i EPD:n kan bland annat användas för att räkna på klimatpåverkan i ett byggprojekt, vilket krävs i vissa certifieringar och i boverkets lag om klimatdeklarationer. Att genomföra en EPD är frivilligt för företag, och kräver en granskning av en tredje part. 

– Vi valde att göra en EPD på vårt brandspjäll BSKC6 för att få fram vad i vår värdekedja som ger störst klimatavtryck, säger Tobias Jakobsson, hållbarhetschef på Bevent Rasch och tillägger att de är först i Norden med att ta fram en EPD på ett brandspjäll. 

– För oss är det här ett stort steg i den riktning vi vill ta, men det här är bara början, säger Tobias och tillägger att han ser fram emot att insikterna förhoppningsvis ger effekt inom branschen.  

– Vi vet att fler efterfrågar produkter som ger ett lägre klimatavtryck och vi hoppas att ännu fler vill vara med och bidra till en mer hållbar omvärld. 

Bevent Rasch har tillsammans med AFRY tagit fram rapporten och de hoppas att arbetet leder till större insyn kring vilka steg i livscykeln samt material som har den största miljöpåverkan. 

– Förhoppningsvis leder rapporten till att fokus kan riktas mot det mest lämpliga stället för att maximera nyttan i en kommande produktutveckling, säger Jacob Näslund, hållbarhetskonsult på AFRY. 

Hans roll har varit att genomföra en livscykelanalys för Bevent Rasch som en del i sitt examensarbete på Chalmers innan han fick anställning på AFRY. 

– Mycket data krävdes från Bevent Rasch och deras leverantörer för att modellera hela livscykeln för brandspjället. Utifrån modellen har resultat tagits fram som visar på var i livscykeln störst miljöpåverkan finns. Jag har även analyserat resultatet och studerat olika känslighets- samt osäkerhetsanalyser för att säkerställa reliabiliteten i både modellen och indata. 

Kristin Fransson är LCA-expert på AFRY och har varit handledare för Jacob samt ansvarig för att utveckla livscykelanalysen till en certifierad EPD. Hon ser gärna att arbetet leder till fortsatt utveckling. 

– Jag hoppas att Bevent Rasch använder kunskapen från rapporten i utvecklingsarbetet med nya produkter så att miljöpåverkan kan minska i framtiden. Med kunskap om vilka komponenter och processer som har störst miljöpåverkan kan man på ett strukturerat sätt styra produktutvecklingen mot minskad miljöpåverkan. 

Grund för kommande hållbarhetsarbete 

Rapporten visar att Bevent Rasch har störst klimatpåverkan från stålet, isoleringen samt ställdon. 

– Eftersom det här är den första EPD:n i Norden på just brandspjäll kan vi idag inte jämföra oss med andra, men genom lättare produkter med mindre materialåtgång kan vi göra störst påverkan för klimatet. Vår installation av solceller på fabriken i Motala kommer också bidra till ett minskat avtryck, men det är minskad materialåtgång som kommer att ge mest effekt, säger Tobias Jakobsson. 

Med utgångspunkt i rapporten kan nu Bevent Rasch fortsätta sitt hållbarhetsarbete. 

– Nu är vi riktigt laddade på att summera vår strategi utifrån insikterna. Målet är att ta fram hållbara produkteter som driver utvecklingen framåt, men självklart utan att tumma på säkerheten som är vår högsta prioritet. 

Fakta EPD BSKC6 

Den största klimatpåverkan är från stålet, isoleringen och det elektriska ställdonet. CO2-ekv från gruva genom vår tillverkning och sedan till kund är ca 13,5 kg. Ser man över hela livscykeln på 25 år är CO2-ekv cirka 23 kg, då är också den el som driver ställdonet inkluderad. 

Läs mer om BSKC6 här

Till EPD:n

 

Nu tar Bevent Rasch nästa kliv – anställer Tobias Jakobsson som hållbarhetschef

Bevent Rasch satsar nu ytterligare på hållbarhetsarbetet och rekryterar Tobias Jakobsson som ny hållbarhetschef. Målet är att minska klimatavtrycket genom att förbättra hela produktionsflödet.

Tobias Jakobsson är civilingenjör inom energi, miljö och management och har en lång erfarenhet från arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. De senaste fem åren har han arbetat som miljökonsult. Nu börjar han en tjänst som tidigare inte funnits inom bolaget.

– Det känns spännande att få vara med och utveckla den nya rollen som hållbarhetschef. Det finns en stark vilja att jobba med miljö och hållbarhet på riktigt inom Bevent Rasch vilket är inspirerande, säger Tobias.

Tobias kommer att vara med och utveckla miljöarbetet med fokus på produkter, både genom att vara aktiv inom produktutveckling och att kartlägga nuvarande produkter genom livscykelanalyser.

Läs mer i pressmeddelandet.

Marknadsunik och patenterad lösning ger högre kvalitet på reningsprocessen

– Genom att ifrågasätta etablerade tekniker och metoder som idag finns på marknaden har vår drivkraft varit att lyfta blicken och utveckla en lösning som ger mindre slitage och underhåll och en nästan fördubblad mängd torrsubstanshalt, säger Andreas Riedel, CTO på Hydria Water.

En del av konkurrenternas produkter har en teknik där man slår sönder kontaminering från trasor och rens med en impellerlösning. Problemet med den tekniken, enligt Andreas, är att renset blir för hårt hanterat och ger en högre grad av restpartiklar i rejektvattnet från processteget.

– Dessutom löper den befintliga tekniken stor risk för högt slitage och haveri då det är snabba rörliga delar i ett högt kontaminerat media.

Marknadsunik och patenterad lösning

Tekniken går ut på att tillföra tryckluft som går genom dräneringens perforering och skiljer av organiska föroreningar och liknande från renset utan att slå sönder trasorna som i stället kan komprimeras på önskat sätt. Tekniken håller också rent perforeringen, är självrengörande och på så sätt behövs inga borstar som i befintliga produkter.

– Maskinen tar emot avskilt rensgods från föregående process. Därefter tillsätts servicevatten, brutet vatten eller grovrenat vatten. Sedan startas en tvättcykel med hjälp av den patenterade tryckluftsfunktionen. Efter fullgjord cykel öppnar rejektvattenventilen, skruven startar och komprimeringsprocessen tar vid. Vi tror att många kommer vara nyfikna på produkten och att vi kan hitta flera kunder som ser fördelar med den utifrån sina perspektiv och specifika marknader.

Testad på reningsverk

För att säkerställa funktionerna har Washpress Gamma WPG testats i drift på ett reningsverk i två år med noggrann uppföljning.

– Den har gått helt utan bekymmer och vi kan komma upp till 60 procent torrsubstanshalt, jämfört med ungefär 35 procent med konventionell teknik.

Fakta Washpress Gamma WPG

 • Håller dränageperforeringen ren utan behov av borstar.
 • Hardoxförstärkt skruv i kompakteringszonen ger upp till 25 procent längre livstid utan kapacitetsreduktion.
 • Möjlighet till fettavskiljning i applikationen om man saknar möjlighet till fetthantering i efterföljande processteg.
 • Aerosolfälla som standard för att skona ventilationssystemet från  fukt och smuts.

Bevent Rasch bygger Motalas största solcells­anläggning

Nu byggs Motalas största solcellsanläggning på taket av Bevent Raschs lokaler. Den nya solcellsanläggningen kommer omfatta en yta på 3000 m2 och generera cirka 450 000 kWh per år. Fastigheten, som ligger utmed riksväg 50, ägs av Hydria Fastigheter som även ansvarar för installationen.

– Detta är ett naturligt steg i Hydria Groups miljö- och hållbarhetsarbete. Vi arbetar ständigt mot att bli klimatneutrala, samtliga koncernbolag och de fastigheter som ingår spelar alla en viktig roll för att nå det målet, säger Andreas Abramsson Barrstrand, vd på Hydria Fastigheter.

Den nya solcellsanläggningen är ett stort steg mot att göra hela Bevent Raschs produktionsanläggning fossilfri. Redan idag är stora delar av den energi som används för uppvärmning och produktion fossilfri och med solcellsanläggningen nås målet.

– Denna investering är en viktig pusselbit i arbetet med att minska våra produkters miljöpåverkan, det känns riktigt bra att projektet nu blir verklighet, säger Anders Freyschuss, vd på Bevent Rasch.

Läs mer i pressmeddelandet.

Ta tryggare beslut om din skog med Skogspartner

Som helt fristående rådgivare erbjuder Skogspartner ständigt nya markägare och förvaltare skogliga analyser utifrån just deras behov och syfte. Vi hjälper våra kunder att lära känna sin skog och dess värden och i analyserna låter vi skogsägarna följa sin med sin skog in i framtiden med olika valda scenarier för att kunna fatta trygga strategiska beslut redan idag.

Därför har vi nu tagit fram nytt informationsmaterial som visar hur vi på Skogspartner arbetar med skogsanalyser och framtidsskogens ekonomi och volym. Dessa foldrar kommer vi kunna ta med oss i möten med kunder för att enklare illustrera resultaten man kan få ut av en skogsanalys.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Varmt välkomna till oss för mer information eller en behovsanpassad offert för någon av våra olika skogliga analyser eller en skoglig strategi för just er skog.

Kontakta någon av våra experter för att lära dig mer:

Johan Johansson, Skoglig rådgivare

033-23 67 39

johan.johansson@skogspartner.se

Anders Braide, Skoglig rådgivare

0702-21 08 11

anders.braide@skogspartner.se

Jonathan Andersson, Skoglig rådgivare

033- 23 67 41

jonathan.andersson@skogspartner.se