Innovation som säkrar ventilation

Våra bolag inom ventilation har säkrat inomhusventilationen sedan 1930. Med egen produktutveckling och produktion skapar vi lösningar inom brandskydd och ventilation.

Omsättning maj 2023-april 2024 (Mkr)
0
Antal anställda
0

Den säkraste partnern för ventilationslösningar

Ventilationsbranschen förändras och det ställs idag högre krav på precision och hållbarhet. Det tycker vi är bra eftersom våra koncernbolag har arbetat så i snart hundra år. Genom att ständigt blicka framåt och både utmana och utveckla branschen kan vi skapa produkter som säkrar ventilationen för människor runt om i världen. Med ett eget utvecklingsteam sätter vi standaren för framtidens behov av säkra produkter. Visionen är att vara branschens säkraste ventilationspartner.

I affärsområdet ventilation ingår Bevent Rasch och Kro Produksjon AS.
Försäljningskontor finns i Borås, Stockholm, Motala och Oslo och produktion i Motala och Oslo.

Våra kunder ska känna att vi är den säkraste partnern för ventilationslösningar. Supporten är lättillgänglig och vi producerar resurssmarta produkter utan att kompromissa med säkerheten. Det ska vara enkelt att bygga friska fastigheter.