Familjekoncern med mod att förändra

Vår historia och vårt långa arv är en viktig del av vårt dna och tillsammans med vår strävan om att alltid bli bättre ska vi till 2030 nå miljarden.

Omsättning maj 2023-april 2024 (Mkr)
0
Anställda
0

Organisk tillväxt, strategiska förvärv och våra viktiga medarbetare kommer att ta oss dit. Genom att växa tillsammans utvecklas vi och tågar framåt på resan mot nästa destination. Det handlar om att vilja utvecklas, våga kliva framåt och vilja bidra till något bättre. Det är då vi kan växla upp och skapa nya affärer genom gränslös samverkan.

Vår koncern har basen i Borås, men vi är etablerade på en internationell marknad. Sedan starten har drivkraften varit att vilja göra allt bättre och smartare i alla led och att ständigt vara i framåtrörelse och skapa nytta för människor. Det är så vi tror att vi bygger företag som gör nytta i dag, imorgon och för våra kommande generationer.

Då vi är ett helägt familjeföretag med lång investeringshorisont står vi stadigt med rötterna i jorden. Vi verkar och gör nytta både lokalt och globalt och vill göra skillnad på riktigt. Våra verksamheter finns inom ventilation, vatten, skog, fastigheter och kommunikation/IT och tillsammans bidrar de till att skapa en bättre miljö, ett säkrare inomhusklimat och en renare värld.

För oss på Hydria Group är innovation grunden i samtliga verksamheter och genom gränslös samverkan jobbar vi för att utveckla produkter och tjänster som förbättrar för hela vårt samhälle.

Hydria Group i siffror (maj 2022-april 2023)

Ovanstående siffror är från officiella årsredovisningen för 2022/23. Siffrorna inkluderar ej det norska bolaget Kro Produksjon AS som förvärvades under året. Kro Produksjon hade Nettoomsättning 43,4 mkr, Resultat efter finansiella poster 2,6 mkr och 22 medarbetare.

Året med Hydria

Året med Hydria ges ut en gång om året, i samband med att årsredovisningen blir publik. I magasinet lyfter vi förutom aktuella siffror, även viktiga milstolpar och genomförda projekt från våra affärsområden. Året med Hydria är för dig som vill lära känna vår koncern, våra värderingar och visioner lite bättre.

Läs eller ladda ner Året med Hydria här

Påverka

Koncernen Hydria Group drivs av att utveckla branscherna vi verkar i och vill göra skillnad både för våra egna medarbetare och kunder.

Samverka

Vi är lyhörda och genom att arbeta nära kollegor och externa partners lyckas vi tillsammans. Genom modernt ledarskap och gemenskap bygger vi en stark företagskultur som genomsyrar alla våra verksamheter.

Långsiktigt

Vi har en långsiktig investeringshorisont med fokus på våra befintliga koncernbolag. Genom att återinvestera, ha strategiska samarbeten och skapa innovativa lösningar inom koncernbolagen skapar Hydria Group rätt förutsättningar för att bolagen ska växa och utvecklas optimalt.

Hydria Group tilltalar mig eftersom koncernen har starkt hållbarhetsfokus med verksamheter inom ren luft, rent vatten, skog, fastigheter och cybersäkerhet. Jag gillar även den ambitiösa ägarfamiljen och den goda kulturen som bygger på att personalen ska trivas.

Styrelse Hydria Group

Tobias Barrstrand

CEO Hydria Group
Styrelseordförande

Frida Barrstrand

Styrelseledamot

Curt Larsson

GAM Hydria Group
Styrelseledamot