Vi välkomnar Camilla Goldbeck-Löwe till Bevent Raschs styrelse

Vi hälsar Camilla Goldbeck-Löwe välkommen som ny styrelseledamot i Bevent Rasch. Camilla kommer från en lång bakgrund med arbete inom såväl miljömässig som social hållbarhet på företag. Nu stärker Camilla upp Bevent Raschs ledning i det fortsatta arbetet kring denna viktiga fråga.

– Det är fantastiskt att hållbarhet får ta så stor plats idag och det jag gillar med Bevent Rasch är att det finns ett ägarintresse att driva och arbeta med hållbarhet på en helhetsnivå, säger Camilla.

Som styrelseledamot kommer Camilla vara del av att ta fram en hållbarhetsstrategi och implementera denna i affärsplanen. Fokus kommer främst ligga på The Triple Bottom Line – hållbarhet relaterat till människor, miljö och lönsamhet, People, Planet and Profit.

– För att kunna bli verkligt hållbar måste strategin integreras i det dagliga arbetet och omsättas i praktiken inom hela verksamheten, säger Camilla.

– Camilla är en fantastisk tillgång i vårt fortsatta hållbarhetsarbete. Vi vill vara ledande inom hållbarhet och har stora ambitioner med vårt miljöarbete. Camilla har en erfarenhet som kommer stärka upp styrelsen och vårt fokus på miljön, säger Anders Freyschuss, VD på Bevent Rasch.