Bevent Rasch bygger Motalas största solcells­anläggning

Nu byggs Motalas största solcellsanläggning på taket av Bevent Raschs lokaler. Den nya solcellsanläggningen kommer omfatta en yta på 3000 m2 och generera cirka 450 000 kWh per år. Fastigheten, som ligger utmed riksväg 50, ägs av Hydria Fastigheter som även ansvarar för installationen.

– Detta är ett naturligt steg i Hydria Groups miljö- och hållbarhetsarbete. Vi arbetar ständigt mot att bli klimatneutrala, samtliga koncernbolag och de fastigheter som ingår spelar alla en viktig roll för att nå det målet, säger Andreas Abramsson Barrstrand, vd på Hydria Fastigheter.

Den nya solcellsanläggningen är ett stort steg mot att göra hela Bevent Raschs produktionsanläggning fossilfri. Redan idag är stora delar av den energi som används för uppvärmning och produktion fossilfri och med solcellsanläggningen nås målet.

– Denna investering är en viktig pusselbit i arbetet med att minska våra produkters miljöpåverkan, det känns riktigt bra att projektet nu blir verklighet, säger Anders Freyschuss, vd på Bevent Rasch.

Läs mer i pressmeddelandet.