Vatten

Rekordorder till Hydria Water

I början av sommaren blev det klart att utrustning till världens modernaste reningsverk, Sickla reningsanläggning, kommer levereras av Boråsföretaget Hydria Water. Hydria Water ingår i den familjeägda Boråskoncernen Hydria Group. Ordervärdet motsvarar ca 60 miljoner kronor och är den enskilt största affären i bolagets historia.

– Det här är en såväl stor som unik order till ett otroligt spännande och omfattande projekt. Jag är stolt över att vårt företag och koncern får vara en del av detta, säger Tobias Barrstrand, vd på Hydria Water samt för koncernen Hydria Group.

Under Hammarbybacken, i Skarpnäck utanför Stockholm, byggs Sickla reningsanläggning. Totalt ska 530 000 m³ av fast berg sprängas ut under backen. Det vill säga en yta motsvarande volymen i Globen. Samtidigt byggs Henriksdals reningsverk ut och om för att tillsammans bli ett av världens mest moderna reningsverk.

Sicklaanläggningen ingår i projektet Stockholms framtida avloppsrening. Reningsverken byggs dels ut för att öka kapaciteten, men också för att möta de hårdare krav som ställs på bland annat utsläpp i Östersjön.

– Projektet är unikt för oss eftersom dess omfattning och storlek är det största i Hydria Waters historia. Vi hoppas med projektet flytta fram vår position i branschen ytterligare och vi ser med tillförsikt fram emot att göra det tillsammans med Veidekke/Veitech. Inom vårt segment, och på den marknaden vi verkar på, är projektet något väldigt unikt, säger Johan Fritz, försäljningschef på Hydria Water.

Utrustning från Hydria Water kommer finnas i de flesta processteg i reningsverket. Det rör sig om drygt 70 unika maskininstallationer med kompletterande smidesdetaljer som ska levereras till 20 sedimenteringsbassänger som vardera är 70 meter långa, 8 meter breda och 5 meter djupa.

– Nu ser vi fram emot att komma igång med planeringen av installationerna, som kommer göras i samverkan med Hydria Waters egen personal. Så småningom ser vi även fram emot leveranserna av utrustning och monteringen av den. Det känns tryggt att ha Hydria Water vid vår sida fram till driftsättning av verket, säger Kristofer Eklund, projektledare på Veitech.

Marknadsledande och trygg leverantör

Hydria Water vann anbudet tack vare såväl förtroendet för Hydra Water som företag, som företagets marknadsledande position. Hydria Water finns dessutom redan representerade på de flesta reningsverk i Sverige.

– Vi är den enda svenska tillverkaren som har en egen lösning för plastkedjeskrapor där vi äger all utveckling och tillverkning. Det är extra glädjande att vi får uppdraget med tanke på den hårda konkurrensen med flertalet utländska konkurrenter. Att vi dessutom uppfattas som en trygg leverantör bidrog till beslutet, säger Johan Fritz, försäljningschef på Hydria Water.

Utvärderingen av de inkomna anbuden gjordes av Veitech i samverkan med Stockholm Vatten.

– Hydria Water ansågs efter denna process ha det tekniskt och kommersiellt bästa anbudet för alla skrapsystem till Sicklaprojektet, säger Kristofer Eklund, Veitech.

Med leveransen på plats kommer Hydria Water ha ungefär 100 skrapspel på tre av Stockholms största reningsverk.

– Det som känns extra spännande med just det här projektet är givetvis omfattningen. Samtidigt har vi under många år varit med och lett utvecklingen av utrustning till sedimenteringsbassänger och det här är maskiner som vi är extremt trygga med att leverera, säger Tobias Barrstrand, vd på Hydria Water samt för koncernen Hydria Group.

Utrustningen börjar levereras kvartal 1 2024. Projektet beräknas vara klart under 2026.

Detta ska Hydria Water leverera

 • Utrustning till 20 sedimenteringsbassänger som vardera är 70 meter långa, 8 meter breda och 5 meter djupa.
 • 20 plastkedjeskrapor till försedimenteringsbassänger
 • 20 rundslamsskrapor
 • 20 dekanteringsrännor
 • 50 skibordslådor
 • 6 plastkedjeskrapor till sandfång
 • 24 skibordslådor till sandfång
 • Montering av samtlig utrustning

Läs hela pressmeddelandet här.

Marknadsunik och patenterad lösning ger högre kvalitet på reningsprocessen

– Genom att ifrågasätta etablerade tekniker och metoder som idag finns på marknaden har vår drivkraft varit att lyfta blicken och utveckla en lösning som ger mindre slitage och underhåll och en nästan fördubblad mängd torrsubstanshalt, säger Andreas Riedel, CTO på Hydria Water.

En del av konkurrenternas produkter har en teknik där man slår sönder kontaminering från trasor och rens med en impellerlösning. Problemet med den tekniken, enligt Andreas, är att renset blir för hårt hanterat och ger en högre grad av restpartiklar i rejektvattnet från processteget.

– Dessutom löper den befintliga tekniken stor risk för högt slitage och haveri då det är snabba rörliga delar i ett högt kontaminerat media.

Marknadsunik och patenterad lösning

Tekniken går ut på att tillföra tryckluft som går genom dräneringens perforering och skiljer av organiska föroreningar och liknande från renset utan att slå sönder trasorna som i stället kan komprimeras på önskat sätt. Tekniken håller också rent perforeringen, är självrengörande och på så sätt behövs inga borstar som i befintliga produkter.

– Maskinen tar emot avskilt rensgods från föregående process. Därefter tillsätts servicevatten, brutet vatten eller grovrenat vatten. Sedan startas en tvättcykel med hjälp av den patenterade tryckluftsfunktionen. Efter fullgjord cykel öppnar rejektvattenventilen, skruven startar och komprimeringsprocessen tar vid. Vi tror att många kommer vara nyfikna på produkten och att vi kan hitta flera kunder som ser fördelar med den utifrån sina perspektiv och specifika marknader.

Testad på reningsverk

För att säkerställa funktionerna har Washpress Gamma WPG testats i drift på ett reningsverk i två år med noggrann uppföljning.

– Den har gått helt utan bekymmer och vi kan komma upp till 60 procent torrsubstanshalt, jämfört med ungefär 35 procent med konventionell teknik.

Fakta Washpress Gamma WPG

 • Håller dränageperforeringen ren utan behov av borstar.
 • Hardoxförstärkt skruv i kompakteringszonen ger upp till 25 procent längre livstid utan kapacitetsreduktion.
 • Möjlighet till fettavskiljning i applikationen om man saknar möjlighet till fetthantering i efterföljande processteg.
 • Aerosolfälla som standard för att skona ventilationssystemet från  fukt och smuts.

Trygga lösningar för en hållbar framtid

Vårt arbete handlar dels om att utveckla och leverera produkter som renar vatten, dels tillhandahåller vi service, support och trygghetsavtal för våra kunder. Det är en förebyggande tjänst som ser till att arbetet på anläggningarna fortlöper utan avbrott.

– Vi kallar det Trygghetsavtal som innebär att både kommuner och industrier kan koppla på en servicetjänst där vi i förebyggande syfte besiktigar maskinerna på anläggningarna. Det sker genom årliga kontroller samt support och stöttning om problem uppstår längs vägen, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

Genom ett förebyggande arbete kan kunden slippa kostsamma driftstopp på sin anläggning.

– Det är bekvämt för kunden eftersom de inte behöver fundera kring maskinerna. Istället är det vi som har koll på serviceintervallet och kontaktar dem för att boka in en besiktningstid. Väl på plats går vi igenom maskinen så att det inte är några felaktigheter som kan skapa driftstopp på sikt.

Hydria Waters målsättning är att alltid ligga i framkant när det gäller både produkter, lösningar och expertis vilket innebär att vi kan erbjuda vad kunder och anläggningar behöver för långsiktigt hållbara vattenreningsinsatser.

– Genom tillgänglighet, struktur i arbetsprocesserna och engagemang skapar vi lösningar som ger våra kunder trygghet. På så sätt bidrar vi till en mer hållbar framtid.

Hållbara lösningar i alla led skapar nytta över tid

Sedan sammanslagningen av Hydria Water, Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden AB syns flera positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv.

– För oss är hållbarhet och långsiktighet en självklarhet när vi pratar om samhällets framtida behov. När vi valde vi att slå samman våra två fabriker kunde vi också utveckla våra insatser kring hållbarhet ur både sociala, affärsmässiga och miljömässiga vinklar. Det gav flera direkta vinster, bland annat att transporterna mellan fabrikerna upphörde och att produktionen effektiviserats med minskat klimatavtryck, säger Kristoffer Lindberg, COO på Hydria Water.

Fastigheten är byggd för att vara optimerad för högsta energieffektivitet. Detta för att dels kunna hålla nere energikostnaderna, dels för att både nu och framåt kunna garantera ett så litet klimatavtryck som möjligt.

– I våra lokaler i Viared, Borås finns alla förutsättningar för en modern, hållbar och effektiv produktion. Många insatser har gjorts under det senaste året för att ge både anläggningen och hela den nya produktionsprocessen så långsiktigt energieffektiva och hållbara egenskaper som möjligt. Vi ville även ta tillvara på vår gemensamma kompetens och skapa ett jämnare flöde med ännu bättre kvalitet i hela vår verksamhet. Ur ett hållbarhetsperspektiv ser vi stor nytta med sammanslagningen och koncentrationen till fabriken i Viared vilket går i linje med våra målsättningar och satsningar framåt.

Från tre till ett, en utvecklingsresa

I januari 2022 tog Hydria Water in varumärkena Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden AB under ett och samma varumärkesparaply. Tre bolag som länge har samverkat har blivit ett och Hydria Water förstärker därmed sin position som en ledande tillverkare av vattenreningsprodukter, både i Sverige och internationellt.

– Det har varit en enormt givande, spännande och inspirerande resa hittills, och nu fortsätter vi framåt – tillsammans! Att sammanfoga tre bolag gör att förmågan att jobba som ett team ställs på sin spets, samtidigt som det skapas utrymme för nya konstellationer och möjligheter. De gränser vi tidigare varit så bra på att jobba över suddas ut, nu när vi alla jobbar för samma bolag, säger Ellen Gremo, Marketing Manager, Hydria Water.

Under hela sammanslagningen har fokus legat på att gå från bra till bättre och genom att foga samman och tillvarata kompetensen från tre systerbolag har Hydria Water stärkt både sitt erbjudande och sin ledande position på marknaden. Målet är alltid att erbjuda kunderna de bästa lösningarna för hållbar vattenrening.

– Vi ser nu hur arbetet med att skapa morgondagens Hydria Water börjar synas och nå ut till våra kunder, inte minst tack vare medarbetarnas stora engagemang i förändringsarbetet. Vår gemensamma drivkraft är att ständigt utvecklas och kunna erbjuda våra kunder och marknaden bästa möjliga kompetens, lösningar och service. Det är glädjen i att göra detta tillsammans som driver oss. Mycket arbete är nu gjort, men mycket kvarstår. Givetvis sporrar det oss extra mycket att de förändringar vi gör mottas så väl och verkligen uppskattas av våra kunder.

Under hösten fortgår också arbetet med att implementera den nya varumärkesplattformen och de förändringar och utveckling av företagets identitet som redan nu börjar synas i olika kanaler.

– När tre bolag blir ett är det viktigare än någonsin att varumärket reflekterar de samlade värdena och att dessa kokas ner till ett gemensamt erbjudande som alla kan landa i, internt såväl som externt. Genom att gå ihop blir vi starkare och detta uttrycks inte minst i våra ledord, Trygga, Kunniga och Förutseende. Dessa värden har även tidigare definierat andan i alla tre bolagen, men nu har vi specifikt valt ut dessa tre som ledord. Det skapar tydlighet både för våra kunder och oss själva för hur vi jobbar tillsammans mot en gemensam vision, säger Ellen Gremo.