Rekordorder till Hydria Water

I början av sommaren blev det klart att utrustning till världens modernaste reningsverk, Sickla reningsanläggning, kommer levereras av Boråsföretaget Hydria Water. Hydria Water ingår i den familjeägda Boråskoncernen Hydria Group. Ordervärdet motsvarar ca 60 miljoner kronor och är den enskilt största affären i bolagets historia.

– Det här är en såväl stor som unik order till ett otroligt spännande och omfattande projekt. Jag är stolt över att vårt företag och koncern får vara en del av detta, säger Tobias Barrstrand, vd på Hydria Water samt för koncernen Hydria Group.

Under Hammarbybacken, i Skarpnäck utanför Stockholm, byggs Sickla reningsanläggning. Totalt ska 530 000 m³ av fast berg sprängas ut under backen. Det vill säga en yta motsvarande volymen i Globen. Samtidigt byggs Henriksdals reningsverk ut och om för att tillsammans bli ett av världens mest moderna reningsverk.

Sicklaanläggningen ingår i projektet Stockholms framtida avloppsrening. Reningsverken byggs dels ut för att öka kapaciteten, men också för att möta de hårdare krav som ställs på bland annat utsläpp i Östersjön.

– Projektet är unikt för oss eftersom dess omfattning och storlek är det största i Hydria Waters historia. Vi hoppas med projektet flytta fram vår position i branschen ytterligare och vi ser med tillförsikt fram emot att göra det tillsammans med Veidekke/Veitech. Inom vårt segment, och på den marknaden vi verkar på, är projektet något väldigt unikt, säger Johan Fritz, försäljningschef på Hydria Water.

Utrustning från Hydria Water kommer finnas i de flesta processteg i reningsverket. Det rör sig om drygt 70 unika maskininstallationer med kompletterande smidesdetaljer som ska levereras till 20 sedimenteringsbassänger som vardera är 70 meter långa, 8 meter breda och 5 meter djupa.

– Nu ser vi fram emot att komma igång med planeringen av installationerna, som kommer göras i samverkan med Hydria Waters egen personal. Så småningom ser vi även fram emot leveranserna av utrustning och monteringen av den. Det känns tryggt att ha Hydria Water vid vår sida fram till driftsättning av verket, säger Kristofer Eklund, projektledare på Veitech.

Marknadsledande och trygg leverantör

Hydria Water vann anbudet tack vare såväl förtroendet för Hydra Water som företag, som företagets marknadsledande position. Hydria Water finns dessutom redan representerade på de flesta reningsverk i Sverige.

– Vi är den enda svenska tillverkaren som har en egen lösning för plastkedjeskrapor där vi äger all utveckling och tillverkning. Det är extra glädjande att vi får uppdraget med tanke på den hårda konkurrensen med flertalet utländska konkurrenter. Att vi dessutom uppfattas som en trygg leverantör bidrog till beslutet, säger Johan Fritz, försäljningschef på Hydria Water.

Utvärderingen av de inkomna anbuden gjordes av Veitech i samverkan med Stockholm Vatten.

– Hydria Water ansågs efter denna process ha det tekniskt och kommersiellt bästa anbudet för alla skrapsystem till Sicklaprojektet, säger Kristofer Eklund, Veitech.

Med leveransen på plats kommer Hydria Water ha ungefär 100 skrapspel på tre av Stockholms största reningsverk.

– Det som känns extra spännande med just det här projektet är givetvis omfattningen. Samtidigt har vi under många år varit med och lett utvecklingen av utrustning till sedimenteringsbassänger och det här är maskiner som vi är extremt trygga med att leverera, säger Tobias Barrstrand, vd på Hydria Water samt för koncernen Hydria Group.

Utrustningen börjar levereras kvartal 1 2024. Projektet beräknas vara klart under 2026.

Detta ska Hydria Water leverera

  • Utrustning till 20 sedimenteringsbassänger som vardera är 70 meter långa, 8 meter breda och 5 meter djupa.
  • 20 plastkedjeskrapor till försedimenteringsbassänger
  • 20 rundslamsskrapor
  • 20 dekanteringsrännor
  • 50 skibordslådor
  • 6 plastkedjeskrapor till sandfång
  • 24 skibordslådor till sandfång
  • Montering av samtlig utrustning

Läs hela pressmeddelandet här.