Karriär

Inom Hydria Group finns många och stora möjligheter till utveckling inom våra bolag. Vi vet att våra medarbetare är delaktiga i vår framgång och för oss är det en självklart att ta tillvara på varje enskild individs driv! Vårt mål är att utveckla människor och se dem växa i sin roll.

Gör skillnad tillsammans med oss och bli en del av Hydria Group. Vi är alltid intresserade av nya medarbetare!

Lediga tjänster

Det är våra medarbetare som driver oss framåt. Vi vill ta tillvara på den härliga mix av kompetenser och erfarenheter som våra medarbetare har och lyfta varje enskild individ.

Nätverk

För att fortsätta utveckla våra koncernbolag engagerar vi oss på flera sätt med syfte att bidra till en bättre omvärld och bland annat har olika universitetssamarbeten initierats. Vi är alltid intresserade av nätverk och initiativ där vår kompetens kan vara med och bidra.

Internship

Våra medarbetare är vår styrka och genom att samarbeta med framtidens kollegor vill vi gärna byta kunskaper och erfarenheter med studenter på olika högskolor och universitet. Vi tror att samarbetet med orädda och nytänkande människor utvecklar oss själva och förhoppningsvis leder det till framtida medarbetare.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss? Eller är du nyfiken och vill förlägga din LIA-period på något av våra företag? Kontakta det koncernbolag du vill samarbeta med!