Header-bild

Energieffektiva fastigheter – en naturlig
del av miljökoncernen Hydria Group.

Hydria Group strävar mot att äga de fastigheter där vi har verksamhet. Det är en del av vår långsiktighet som skapar bra förutsättningar för våra bolag men som också skapar bra förutsättningar för att jobba med frågor inom miljö och energieffektivisering. Det är också en styrka att ha en hög samlad kompetens för utvecklingen av våra fastigheter.

”Att äga våra egna fastigheter ger en stabil grund för utvecklingen av våra verksamheter men också för att arbeta med miljö och energieffektivisering. Det är en naturlig del i en miljökoncern som Hydria Group att ha ett miljöfokus och jobba aktivt mot att bli mer klimatneutrala.”

Andreas Abramsson Barrstrand, VD Hydria Fastigheter