Sustainable solutions at all levels create benefits over time

Sedan sammanslagningen av Hydria Water, Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden AB syns flera positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv.

– För oss är hållbarhet och långsiktighet en självklarhet när vi pratar om samhällets framtida behov. När vi valde vi att slå samman våra två fabriker kunde vi också utveckla våra insatser kring hållbarhet ur både sociala, affärsmässiga och miljömässiga vinklar. Det gav flera direkta vinster, bland annat att transporterna mellan fabrikerna upphörde och att produktionen effektiviserats med minskat klimatavtryck, säger Kristoffer Lindberg, COO på Hydria Water.

Fastigheten är byggd för att vara optimerad för högsta energieffektivitet. Detta för att dels kunna hålla nere energikostnaderna, dels för att både nu och framåt kunna garantera ett så litet klimatavtryck som möjligt.

– I våra lokaler i Viared, Borås finns alla förutsättningar för en modern, hållbar och effektiv produktion. Många insatser har gjorts under det senaste året för att ge både anläggningen och hela den nya produktionsprocessen så långsiktigt energieffektiva och hållbara egenskaper som möjligt. Vi ville även ta tillvara på vår gemensamma kompetens och skapa ett jämnare flöde med ännu bättre kvalitet i hela vår verksamhet. Ur ett hållbarhetsperspektiv ser vi stor nytta med sammanslagningen och koncentrationen till fabriken i Viared vilket går i linje med våra målsättningar och satsningar framåt.