« Tillbaka

Switch-IT effektiviserar Butonias verksamhet

23 november 2015

sw1

 

Bakgrund

Butonias kärnverksamhet är att leverera knappar, spännen och andra fästanordningar till konfektion och textilindustrin. Verksamheten startade i Sverige 1965 och ingår i ButoniaKahage Group. Grunden till gruppens verksamhet etablerades redan 1865 i Frankfurt/ Main. Som för de flesta andra företag så blir IT en allt viktigare del i Butonias verksamhet. När företaget 2014 skulle uppgradera stora delar av sin IT infrastruktur diskuterades för– och nackdelar med flera olika alternativ. Valet stod till slut mellan att göra en större investering för att fortsätta att ha allt lokalt, eller att lägga ut hela driften till en samarbetspartner. Initialt kändes det tryggare att ha servrarna på plats, ”man vet vad man har, men inte vad man får”, men efter vidare diskussioner blev det allt tydligare vilket det rätta valet var för Butonia

 

Lösning

Butonia tog beslutet att lägga ut driften av sin IT infrastuktur till Switch-IT. Det innebär att man hyr servrar och övriga system av Switch-IT. Denna infrastruktur finns huvudsakligen placerade i Switch-IT’s datacenter i Borås. Förutom serverkapacitet och backup så används tjänster för att säkert och effektivt arbeta på distans. I projektet ingick även att uppgradera internetförbindelsen, en ny brandvägg och andra säkerhetsfunktioner. Driftsmässigt innebär tjänsterna också en förbättring då alla system är redundanta samt övervakas och underhålls kontinuerligt. ”Då vi hela tiden försöker att effektivisera och optimera vår verksamhet blev det till slut tydligt att hostingtjänsterna var bästa valet för oss” – säger Tomas Lénberg, VD på Butonia. Med hostingtjänster blev det enklare att budgetera IT-kostnaderna och Butonia slapp en större investering då alla tjänster baseras på månadsavgifter.

 

Resultat

När det nu gått en tid sedan Butonias tjänster driftsattes, så kan Tomas Lénberg utvärdera resultatet. ”Allt har fungerat lika bra som vi hoppades att det skulle göra! Nu behöver vi inte tänka på tekniken längre utan endast på funktionerna.” Efter den inledande outsourcingen så har Butonia även valt att utöka med kommunikation som tjänst, bestående av lokala switchar och trådlösa accesspunkter, och har därmed hela sin IT-infrastruktur tjänstebaserad. ”Det känns tryggt och säkert att ha Switch-IT som vår IT-partner. Jag vill även ge en eloge till teknikerna som alltid arbetar professionellt och håller en fantastiskt hög servicenivå.” – avslutar Tomas Lénberg.