« Tillbaka

Skogsprognosen hyllad i vetenskaplig rapport

28 september 2016

Skogsprognosen-framsida

 

Lennart Eriksson, Skog Dr 1977 samt Docent 1981, vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), har granskat och gått igenom vårt prognosverktyg Skogsprognosen i en vetenskaplig rapport. Lennart har bland annat arbetat som forskare och lärare vid Skogsfakulteten inom områden som skogsskötselns ekonomi, skoglig planering och fastighetsvärdering, och ligger även bakom utformningen av beräkningsmodellerna bakom Beståndsmetoden.

– Skogsprognosen ger en dynamisk bild av den totala värdeutvecklingen på fastigheten över tiden som konsekvens av det avkastningskrav skogsförvaltaren ställer. Dessutom ges möjligheten att utvärdera vilken hållbarhet och flexibilitet som nås för en framtida förvaltare, tack vare att modellen följer både avkastning och skogstillstånd 30 år framåt, skriver Lennart.

Lennart avslutar med att konstatera att Skogsprognosen till dags dato prövats på ett antal större och mindre fastigheter med gott resultat!

Vill du veta mer om Skogsprognosen och hur vi kan hjälpa dig med frågor som:

– Hur ser värdeutveckling och avkastning ut på fastigheten över tiden?
– Vilket skogsskötselprogram passar dina förutsättningar och målbilder?
– Vilka bestånd ska du prioritera att avverka, i vilken ordning och omfattning?
– Hur påverkar ditt val av skötselprogram skogen om 30 år? Jämfört med andra skötselprogram?
– Hur kan du på bästa sätt förbereda ett generationsskifte eller förvärv?

Tveka inte att höra av dig!

Anders Braide
0702-21 08 11