Förnyat förtroende hos Göteborgs stift

Efter ett förnyat förtroende har vi fått äran att återuppta vårt samarbete med Göteborgs stift. Detta i ett större projekt under hela 2022 med fokus på revidering av en del av stiftets skogsbruksplaner för att säkerställa att de uppfyller gällande certifieringskrav. I projektet ingår hela 7500 hektar skog fördelat på 40 fastigheter.

Att certifiera skogen är i grunden frivilligt men väldigt vanligt bland större bolag och ägare då det fungerar som en kvalitetsstämpel för ett hållbart skogsbruk. Dessutom underlättar det vid försäljning av virke.

Nyfiken på att veta mer om certifiering? Hör gärna av dig!