Header-bild

Innovation och utveckling ger
morgondagens lösningar.

”Vi vill vara en koncern som står för hållbar utveckling där skandinavisk produktion står i fokus, med engagerade medarbetare som vill göra skillnad.

Genom modernt ledarskap och gemenskap bygger vi en stark företagskultur som genomsyrar alla våra verksamheter. Hydria Group bidrar till att bygga koncernens bolag genom vägledning, drivkraft, strategiska samarbeten och att skapa gemenskap. Vi drivs av att se våra medarbetare växa och få branscherna som våra bolag verkar i att utvecklas.”

Tobias Barrstrand, vd Hydria Group

Hydria Group har sitt huvudkontor på Borås Öfwre Station i centrala Borås. Läget är strategiskt bra med närhet till Högskola och Simonsland, en ny och kreativ stadsdel som växt fram de senaste åren med nybyggda Textile Fashion Center, och som blivit en samlingspunkt för Boråsare. Den upprustade järnvägsstationen från 1800-talet ger en bra bild av koncernens utgångspunkt – företag med en gedigen och intressant historia, men med moderna produktioner och framtidsvisioner.

Omsättning
En långsiktig utveckling av våra affärsområden är en av grundfilosofierna inom Hydria Group. Främst genom tillväxt i bolagen men också genom förvärv av intressanta bolag inom våra affärsområden. Verksamheten genomsyras av långsiktiga investeringar och uthållighet i tillväxt.

Omsättningsfördelning
Våra kärnområden är utveckling, försäljning och tillverkning av utrustning och produkter för inomhusklimat och avloppsvattenrening. Vi har också hög kompetens och kunskap inom reklam & IT samt konsulting av skogsförvaltning. Hydria Groups långsiktighet innebär också att vi till stor del äger och utvecklar fastigheterna där vår verksamhet finns.

Framgångsfaktorer
Hydria Group ska verka som en stabil grund för våra bolag och stå för värden som:
• Employer branding
• Långsiktighet
• Innovationskraft
• Svensk tillverkning
• Miljöfokus
• Kvalitet