Header-bild

Innovation och utveckling ger
morgondagens lösningar.

”Vi är ett Boråsföretag som värnar om svensk produktion och svenska produkter. Vi har en lång tradition och kunskap som står sig även internationellt, och det är vi stolta över.

Innovation och utveckling är en stor del av vår verksamhet och vi har en uttalad ambition om att alla medarbetare ska vara delaktiga i att ta fram morgondagens lösningar. Våra engagerade medarbetare är vår styrka och vår talang – det vill vi ta vara på.”

Tor-Björn Danielsson, vd Hydria Group

Hydria Group har sitt huvudkontor på Borås Öfwre Station i centrala Borås. Läget är strategiskt bra med närhet till Högskola och Simonsland, en ny och kreativ stadsdel som växt fram de senaste åren med nybyggda Textile Fashion Center, och som blivit en samlingspunkt för Boråsare. Den upprustade järnvägsstationen från 1800-talet ger en bra bild av koncernens utgångspunkt – företag med en gedigen och intressant historia, men med moderna produktioner och framtidsvisioner.

Omsättning
En långsiktig utveckling av våra affärsområden är en av grundfilosofierna inom Hydria Group. Främst genom tillväxt i bolagen men också genom förvärv av intressanta bolag inom våra affärsområden. Verksamheten genomsyras av långsiktiga investeringar och uthållighet i tillväxt.

Omsättningsfördelning
Våra kärnområden är utveckling, försäljning och tillverkning av utrustning och produkter för inomhusklimat och avloppsvattenrening. Vi har också hög kompetens och kunskap inom reklam & IT samt konsulting av skogsförvaltning. Hydria Groups långsiktighet innebär också att vi till stor del äger och utvecklar fastigheterna där vår verksamhet finns.

Framgångsfaktorer
Hydria Group ska verka som en stabil grund för våra bolag och stå för värden som:
• Employer branding
• Långsiktighet
• Innovationskraft
• Svensk tillverkning
• Miljöfokus
• Kvalitet