Header-bild

Innovation och utveckling ger
morgondagens lösningar.

Innovationskoncern
En av Hydria Groups stora framgångsfaktorer är innovation, och koncernen vill vara en plattform där medarbetare har möjlighet att påverka och hitta sätt för att förnya produkter och arbetssätt. Nya idéer uppmuntras via till exempel digitala förslagslådor och utmärkelsen ”månadens innovation.”

Hydria Må Bra
Hydria Må Bra är ett hälsoprojekt som startades 2017. Alla medarbetare bjuds på inspirerande föreläsningar, workshops inom olika sporter och månadsbrev med hälsotips. Dessutom deltar Hydria Group i flera lopp som Kretsloppet, Motalavarvet och Action Run och arrangerar den egna aktivitetsdagen ”Hydrias familjedag” på Isaberg Mountain Resort i Hestra varje år.

Hydria Academy
Hydria Academy grundades 2018, och just nu pågår en chefsutbildning på två år för alla med chefsposition inom koncernen med fokus på ledarskap och kommunikation. Deltagarna får följa med på en resa med olika intressanta föreläsare och djupdyka i olika teman som policys, arbetsrätt, krishantering och ledarskap. I framtiden planeras utbildningar inom ekonomi, sälj och konstruktion.

Miljöarbete
Hydria Group strävar efter att hålla en hög miljöprofil med låg miljöpåverkan. Vid produktionsanläggningarna jobbar man bland annat aktivt med återvinning, att i så stor utsträckning som möjligt välja fossilfria transporter, att optimera och minimera allt spill och använda miljövänliga alternativ. På produktionsanläggningen i Viared har man en av Borås största solcellsanläggningar på 1000 kvadratmeter och på produktionsanläggningen i Motala anläggs just nu 1500 kvadratmeter solceller samt bergvärme.