« Tillbaka

Nytt affärsområde, Skogsprognosen!

20 september 2016

Skogsprognosen_skogspartner

Skogspartner utökar sin verksamhet och lägger nu även till affärsområdet Prognos och Analys med Skogsprognosen som flaggskepp.

– Det har alltid varit vårt mål att vara en oberoende aktör, och vi vill ge markägare möjligheten att själva välja och förstå sin skog och hur deras olika val påverkar framtiden säger vd Tobias Barrstrand.

Fram till idag har Skogspartner främst erbjudit tjänster som inventering, planering och skogsbruksplaner.

– Det är ett väldigt bra sätt att få koll på sin skog och veta vad man ska göra här och nu, men vi har länge letat efter ett sätt att kunna göra mer långsiktiga analyser och prognoser som kan ge svar om framtiden, säger Tobias.

Skogsprognosen bygger på att markägaren får en kvalitetssäkring på sin befintliga skogsbruksplan, eller en ny som sedan kvalitetssäkras. Därefter sätter vi upp de objektiva ramarna för ett långsiktigt skogskötselprogram. Prognosen utgår från internränta och avkastning för varje enskilt bestånd och skapar en prioriteringsplan för avverkning där varje bestånd rangordnas. När detta är gjort så finjusteras och anpassas skötselprogrammet så att det passar ägarens mål och förutsättningar. Det går också att jämföra olika skötselprogram och hur skogen förändras över tiden beroende på vilket skötselprogram som väljs.

– Skogsprognosen är något som saknats på marknaden. Vi ville hitta ett transparent system för att hjälpa skogsägare att hitta rätt på ett enkelt sätt, med det här systemet förstår folk helheten med vad det innebär att äga en skog. Prognosen bygger på insikt och kunskapsöverföring, så det blir en eller några sittningar där vi visar skogsägaren de kommande 30 åren och avkastningen. Vi tar fram flera scenarion, där ett är att fortsätta skogen som den sköts idag, och utvärderar vilken som blir bäst. Det går inte ut på att förändra, utan att förbättra för ägaren, säger Anders Braide som är senior analytiker.

Vill du veta mer om Skogsprognosen? Tveka inte att höra av dig!

Anders Braide
0702-21 08 11