Sneak peek inför Hydria Waters lansering av patenterade Wash Press Gamma

29-06-2022

Hydria Waters patent för den revolutionerande avskiljningslösningen Wash Press Gamma WPG är nu registrerat. Produkten, som lanseras efter sommaren, förbättrar avsevärt både avskiljning och kompaktering och därmed även ekonomin i renshanteringen.   

 – Vi ser fram emot att snart få presentera denna patenterade lösning mer i detalj. Redan nu kan vi avslöja att Wash Press Gamma optimerar utnyttjandet av kraften i befintliga anläggningar och därmed skapar ökad kundnytta, säger Andreas Riedel, CTO, Hydria Water. 

Nyfiken? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.  Driftsäkra maskiner minimerar risk för stopp

22-06-2022

Hydria Waters produkter är utvecklade och byggda med innovativ teknik som gör dem till driftsäkra, effektiva komponenter i avskiljningsanläggningar. Hög kvalitet ger säkrare drift, optimal funktion, bättre arbetsmiljö och ökad teknisk livslängd. 

Med innovativ teknik och genomtänkta helhetslösningar inom mekanisk avskiljning får våra kunder bättre kontroll på verksamheten samtidigt som risken för driftstopp minimeras. Om något ändå går fel finns vi där för att tillhandahålla service och stöd till anläggningarna och maskinerna vi levererat.

Med fokus på att kontinuerligt utöka utbudet av service- och underhållstjänster, såsom våra Trygghetsavtal, ger vi anläggningar och maskiner de bästa förutsättningarna för en lång och hållbar teknisk livslängd, så att de kan omvandla avloppsvatten till resurser under många år framöver.Kompetens tillvaratas och tekniksynergier skapas i Hydria Waters sammanslagning

17-06-2022

När Hydria Water 2021 valde att samla sina varumärken Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden under säljbolagets namn blev tre bolag till ett och tillverkningen flyttades till en modern produktionsanläggning i Viared utanför Borås. Syftet med sammanslagningen var alltid att stärka och förbättra helhetserbjudandet till kunden, genom smartare processer, samlad produktutveckling och tillvaratagande av synergieffekter och kompetens.

– När det nu blivit dags att summera sammanslagningen kan vi konstatera att vi har uppnått våra övergripande mål med fusionen på alla nivåer. Förutom att vi har byggt en produktionsanläggning i världsklass och framgångsrikt flyttat tillverkningen dit har vi också lyckats ta vara på den stora kompetens som finns i bolaget, inte minst genom starten av vårt Kompetenscenter i Skövde, säger Robert Bjursten, vd Hydria Water.

Mellegård & Naijs specialområde var produkter och lösningar för avloppsanläggningars inloppssida och

VA Teknik Swedens specialkompetens låg inom slamhantering, bassänger med mera. I och med sammanslagningen av bolagen samlas nu all kompetens i en utvecklingsavdelning, vilket gör att det blir en effektivare process när kundanpassade helhetslösningar tas fram.

– Vi kommer kunna arbeta mer effektivt och holistiskt med kundunika lösningar när alla kompetenser samverkar i ett och samma bolag. Den stora tekniska kompetens som fanns i både Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden har nu koncentrerats till en heltäckande utvecklingsavdelning, där vår nya teknikhub i Skövde blir en viktig pussel-bit, säger Robert Bjursten.

Mattias Ahlstrand, Mechanical Design Engineer och platsansvarig på Hydria Waters Kompetenscenter i Skövde, bekräftar att sammanslagningen är lyckad, även om den inneburit en stor omställning och mycket arbete. Dels med fysisk flytt till nya lokaler, dels implementering av nya digitala system för säkerställande av tillgång till ritningar och annan dokumentation om kundanläggningarna.

– Det bästa är att vi nu blir ett bolag, det underlättar mycket jämfört med tidigare. Nu kan vi fokusera framåt och göra det vi är bäst på, att utveckla kundunika och hållbarhetsoptimerade helhetslösningar för avloppsanläggningar åt våra kunder i Sverige och utlandet, säger Mattias Ahlstrand.

I samband med sammanslagningen fick samtliga anställda i produktionen på den tidigare anläggningen

i Skövde nya arbeten, utan behov av omställningsåtgärder.

– Vi är oerhört glada att alla våra tidigare anställda kunde gå vidare till nya jobb. Det är ett bra kvitto på hur hög kompetens vi har inom organisationen, säger Robert Bjursten.Hydria Water presenterar en ny generation sandtvättar

10-06-2022

För att vidareutveckla och förbättra produkterbjudandet inom sandtvättar och mekanisk avskiljning har Hydria Water samarbetat med Alpha Solutions, ett ledande företag inom CFD (Computational Fluid Dynamics). Syftet med samarbetet var att genom simulering ytterligare förbättra processerna för avskiljning och tvättning och utveckla en lösning som optimerar kundens vattenreningsprocesser.    

Genom avancerade simuleringar har precisa tekniker för fluidisering tagits fram och implementerats i maskinerna. Resultatet, en ny marknadsunik lösning för sandtvättens inlopp som ökar såväl effektiviteten som renhetsgraden i processen. Uppdateringen kommer också att vara tillgänglig för alla installerade sandtvättar, i form av ett ombyggnadskit.     

– Genom smart innovation och fokus på våra kunders behov har Hydria Water skapat en bättre lösning för att avskilja vatten, utan att rörliga delar eller membran behövs. Den nya lösningen bidrar också till förlängd hållbarhet hos maskinerna samt minskat behov att byta ut slitdelar. På så sätt bidrar Hydria Waters uppdaterade sandtvättslösning till ökad hållbarhet för våra kunder, säger Andreas Riedel, CTO, Hydria Water.    

Vill du veta mer om vår nya sandtvätt? Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer! Från avloppsvatten till resurs

31-05-2022

Hydria Water är en del av att omvandla avloppsvatten till resurs. Med en stark strävan mot att skapa en renare värld är vi en partner för ökad hållbarhet i vattenreningsprocesser i verksamheter och samhällen, där vi hjälper våra kunder att möta växande behov av vattenrening.

Med Hydria Waters högkvalitativa produkter och lösningar som en del av vattenreningsprocessen kan avloppsvatten återställas till sitt naturliga tillstånd och åter bli en värdefull resurs.

Såväl produktutveckling som tillverkning finns i Sverige. Med våra lösningar för mekanisk vattenavskiljning kan ni uppnå morgondagens vattenrening redan idag.Goda synergier när eftermarknad och försäljning samarbetar

25-05-2022

När det kommunägda bolaget Roslagsvatten behövde rusta upp sin anläggning i Blynäs fick Hydria Water åter förtroendet att genomföra såväl besiktning som leverans av nya delar.

– De senaste åren har Hydria Water levererat bland annat skrapspel, galler och spridare till Roslagsvattens olika anläggningar, samt ansvarat för löpande service. Vid en ordinarie servicebesiktning på Blynäs-anläggningen upptäcktes att bland annat tre kedjeskrapspel behövde renoveras, säger Jörgen Edelman, Service Manager, Hydria Water.

– Tack vare gott samarbete med Roslagsvattens personal i Blynäs och smidiga processer internt kunde Hydria Water snabbt få såväl förslag, offert och reservdelar på plats och minska risken för driftavbrott, berättar Johan Fritz, Technical Account Manager, Hydria Water.

Roslagsvatten uppmärksammade Hydria Waters snabba insats i ett berömmande inlägg på LinkedIn, ett fint kvitto på att engagemang, kunskap och service skapar kundnytta både på kort och lång sikt.Din långsiktiga partner inom vattenrening

13-05-2022

Hydria Water är en långsiktig partner för hållbar verksamhet inom vattenreningsprocesser. Genom närhet och dialog förser vi våra kunder med processanpassade helhetslösningar med fokus på kvalitet, trygghet och service-

Med egen tillverkning, hög kompetens och stor innovationsvilja guidar och hjälper vi verksamheter med mekanisk vattenrening, och blir därmed en del av att omvandla avloppsvatten till en resurs.

Sammanslagningen av VA Teknik Sweden och Mellegård & Naij med Hydria Water samlar hela erbjudandet och skapar ännu bättre förutsättningar för oss att kunna hjälpa våra kunder att lyckas med hållbara vattenreningsprocesser.Hydria Water har uppgraderat Finspångs Tekniska Verk

02-05-2022

Finspångs Tekniska Verk har utökat kapaciteten på sin grovrening på Axsäter avloppsreningsverk för att leva upp till nuvarande flödeskrav.

Den nya grovreningen klarar av 2000 m3/h och utöver nya galler har även tillhörande renspress och rivare installeras. Hydria Water tecknade avtal med Aquasvea och har levererat två trappstegsgaller, två tvättpressar och två rivare med tillhörande styrskåp. Vid installation av den nya grovreningen har Hydria Waters mobila containerlösning använts för att hantera den tillfälliga driften. Hydria Water stod även för montage, driftsättning och utbildning av levererad utrustning.Trygghetsavtal för en hållbar framtid

11-04-2022

Vi strävar alltid efter att vara en helhetspartner till våra kunder och att erbjuda hållbara lösningar. Därför har vi tagit fram ett Trygghetsavtal till både befintliga och nya kunder för att förse med underhåll och reparationer som förebygger plötsliga driftstopp. Dessutom förlänger detta maskinernas livstid.

I kombination med detta är vårt eftermarknadsteam alltid redo med sina servicebilar för att tillgodose våra kunder med service och expertis för att långsiktigt skapa en mer hållbar framtid. Vi finns alltid nära till hands och skulle det uppstå funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss!VA-mässan 29-31 mars

29-03-2022

Nu finns vi på plats i monter B01:92 på Elmia i Jönköping under årets upplaga av VA-mässan! Kom gärna förbi och upptäck nya Hydria Water och låt oss berätta mer om vårt helhetserbjudande. Mässan är dessutom en bra nätverksplats för dig som verkar inom branschen.

Kom ihåg att du behöver registrera ditt besök innan du anländer. Det är kostnadsfritt och görs här: https://www.elmia.se/va-massan/for-besokare/entrebiljett/

Hoppas vi ses!Från avloppsvatten till resurs – via VA-mässan

10-03-2022

Mekanisk vattenrening är en del av processen att omvandla avloppsvatten från avfall till resurs.
Under VA-mässan på Elmia i Jönköping den 29-31 mars kommer vi finnas på plats och berätta mer om vårt helhetserbjudande och våra produkter. Varmt välkomna att träffa nya Hydria Water i monter B01:92.

Läs mer om mässan, som är en av branschens viktigaste mötesplatser, via denna länk. Tänk även på att förregistrera ditt besök!

Hydria Water VA-mässan 2022Hydria Water rustar upp och effektiviserar Arboga reningsverk

24-02-2022

Just nu pågår en omfattande renovering av Arboga reningsverk som varje dag renar cirka 6000 kubikmeter avloppsvatten. Efter en vunnen upphandling under hösten 2021 tillverkar och installerar vi på Hydria Water just nu nya maskiner för reningsverket i samarbete med Ståthöga MA Teknik. Vi ansvarar för nya plastkedjeskrapor och Ståthöga MA Teknik ansvarar för betongrenovering av sedimenteringsbassängerna.

Att renovera verket, som idag är utrustat med linvagnar, kommer att effektivisera hanteringen av slambortförsel då vi i stället installerar plastkedjeskrapor. Dessutom blir reningsverket mer driftsäkert och energieffektivt. Ett större projekt med hållbarhet i fokus som säkerställer att reningsverket kan fortsätta arbeta på ett effektivt, miljövänligt och hygieniskt sätt i många år framöver.

Hydria Water ArbogaHopslagning som förenklar för våra kunder

03-02-2022

En av anledningarna till den pågående hopslagningen av varumärkena Hydria Water, Mellegård & Naij och VA Teknik är att underlätta för våra kunder. Flertalet olika parametrar ur ett kundperspektiv har noggrant setts över inför detta.

– Idag har våra kunder en kontaktyta istället för flera vilket vi upplever gör allt enklare för kunden. Nu gör de affären och får produkten samt service från ett samlat bolag, inte från flera, säger Robert Bjursten, VD på Hydria Water.

Genom att vi samlar organisationen och slår samman våra system och processer skapar vi nu ett modernt och attraktivt företag som alltid är tillgängligt för kunden.

Hydria WaterNora kommun bygger nytt reningsverk från grunden

27-01-2022

Det nuvarande reningsverket byggdes i slutet på 1950-talet och anläggningen har byggts till och utrustning har bytts ut under årens lopp. För att Nora kommun ska kunna växa och fler områden kunna anslutas till den kommunala avloppsreningen beslutades att ett nytt reningsverk skulle byggas. Det nya placeras intill det befintliga verket och på så sätt kan man hålla det gamla reningsverket i gång ända tills det nya kan tas i drift.

Det gamla verket har öppna bassänger men det nya kommer att ha en överbyggnad som kommer förbättra arbetsmiljön avsevärt. Det kommer även bidra till bättre klimat runt reningsverket eftersom tak på alla delar minskar problem med lukt- och buller.

Elva Processautomation har ingått ett partneringavtal med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för bygget av det nya reningsverket. Hydria Water har i sin tur tecknat avtal med Elva Processautomation om att tillverka och leverera plastkedjeskrapor, dekanteringsrännor och avdragsrännor till fem sedimenteringsbassänger.

Bygget påbörjades med schaktning i slutet av 2020 och projektet beräknas pågå fram till sommaren 2022. Maskinerna håller just nu på att tillverkas och ska monteras av Hydria Water inom kort.

Hydria Water Nora

Hydria Water Nora

Hydria Water NoraHydria Water blir Hydria Water – nu samlar vi våra varumärken under samma namn

01-12-2021

I över 30 år har vi arbetat för renare vatten. Nu samlar vi våra tre varumärken VA Teknik Sweden, Mellegård & Naij och Hydria Water under ett gemensamt namn, Hydria Water, med en gemensam produktion. Tillsammans blir vi bättre!

Samarbetet mellan våra tre företag har alltid varit starkt, och tidigare i år flyttade vi produktionsanläggningen i Skövde till Borås, samtidigt som vi skapade ett kompetenscentrum i Skövde med säljare, säljsupport och tekniker som jobbar tätt ihop med huvudkontoret i Borås.

Att nu samla alla varumärken under ett och samma namn blir en naturlig förändring för att skapa ett effektivare samarbete och fortsätta ta tillvara på vår gemensamma kompetens och innovationskultur, samtidigt som vi förenklar affären för våra kunder och leverantörer. Med en produktion i världsklass och ett moderniserat och utökat produktutbud står vi redo att möta morgondagens krav och bidra till renare vatten.

Namnbytet sker den 1 januari 2022 men redan från och med den 1 december 2021 kommer vissa förändringar att synas utåt.

Sammanslagningen och namnbytet innebär i detalj att VA Teknik Sweden byter namn till Hydria Water och det tidigare försäljningsbolaget Hydria Water och även Mellegård & Naij fusioneras till detta bolag. I praktiken kommer vi att ha en övergångsperiod från 1 januari till 1 maj när detta genomförs. Det betyder att Hydria Waters affärsinformation i slutändan kommer att vara följande:

Hydria Water AB
P.O. Box 858
SE-501 15 Borås, Sweden
Kontor/Office: Ödegärdsgatan 4, 504 64 Borås, Sweden
Tel: +46 (0)33-23 67 00
Kompetenscenter/Technical Office: Kåsatorpsvägen 9, 541 34 Skövde, Sweden
info@hydriawater.com
hydriawater.com
VAT No.: SE556470932601
Org.nr: 556470-9326

Vi ser verkligen fram emot det här nya kapitlet i vår historia. Har ni några frågor eller funderingar – tveka inte att kontakta oss.

Hydria WaterLånga samarbeten leder till globala affärer

25-11-2021

Tillsammans med en av våra återförsäljare har Hydria Water tecknat ett kontrakt i Nya Zeelands tredje största stad, Christchurch.

Kontraktet innebär en leverans av flertalet trappstegsgaller till stadens reningsverk som renar 190 miljoner liter vatten om dagen från stadens hushåll, företag, industrier och butiker. Trappstegsgallrena levereras nu under hösten 2021.

Affären har skapats genom goda relationer med vår återförsäljare och ett långt samarbete med tidigare leveranser av maskiner. Vi ser ett stort värde i vårt breda nätverk av erfarna partners runt om i världen som gör det möjligt för oss att tillsammans leverera våra produkter till flertalet världsdelar.

Hydria Water Nya ZeelandMobil renshantering – bibehåller kapacitet och minskar miljöpåverkan

18-11-2021

Vår containerlösning med mobil renshantering gör det möjligt att bibehålla kapacitet samtidigt som man inspekterar eller utför service på ett reningsverk.
Den passar även vid tillfällen då man behöver utöka kapaciteten under en begränsad period, som exempelvis vid stora säsongsvariationer. Här erbjuds en nytänkande och anpassningsbar lösning som levereras och installeras snabbt och smidigt och säkrar driften med bibehållen kapacitet.Den mobila renshanteringen är också ett bra komplement vid renovering av reningsverk när det ordinarie inloppet skall stängs av. Man separerar då den temporära renshantering från eventuella byggområden eller liknande för att minska miljöpåverkan som annars vanligen sker vid tillfälliga driftstopp.

Sedan lanseringen 2018 har våra containrar stått placerade på flera platser i Norden för att hantera olika typer av situationer där alla har anpassats för anläggningens önskemål både vad gäller funktion men också tidsperiod.

– Vi ser ett växande intresse och potential i användningen framåt för den här typen av plug and play lösningar. Vi arbetar nu med att ytterligare ta tekniken och erbjudandet vidare och ser fram emot att snart kunna presentera det för våra kunder. Vår målsättning är att vara den självklara samarbetspartnern och erbjuda marknadens och framtidens bästa mobila renshantering, säger Andreas Riedel CTO Hydria Water.

Vill du veta mer, har du frågor kring lösningen eller behöver hjälp med service – välkommen att höra av dig!

Hydria WaterHydria Water skördar framgångar i öst

04-11-2021

Under de senaste månaderna har Hydria Water, tillsammans med återförsäljare, skördat framgångar och tilldelats kontrakt för tre större projekt i Kazakstan, Ukraina och Bulgarien.

– Vi har samarbetat både med nya och för oss välkända återförsäljare i dessa projekt. Samarbetena har fungerat jättebra vilket har resulterat i snabba och smidiga beslut. Nu har vi spännande leveranser framför oss, säger Seada Mujcinagic, teknisk säljare Hydria Water.

Det är både trappstegsgaller och grovgaller som kommer levereras till de olika länderna under hösten/vintern 2021. Närmre 20 maskiner kommer levereras vilket gör projekten till några av de större för oss i denna del av världen under året.

Hydria WaterHydria Water vann offentlig upphandling för Örebro Kommun

28-10-2021

Efter att ha vunnit en offentlig upphandling har vi producerat nya kedjeskrapor till Örebro Kommuns största vattenreningsverk, Skebäcksverket.

– Det stod mellan Hydria Water och fyra andra leverantörer i upphandlingen. Vi valdes eftersom vi hade det mest konkurrenskraftiga priset i förhållande till en hög kvalitet på våra lösningar. Kommunen kände även till oss sedan tidigare då vi har levererat produkter till ett liknande projekt för ett antal år sedan som fallit väl ut, säger Philip Carlsson, försäljningschef Hydria Water.

Projektet har pågått sedan april 2021 och maskinerna är nu levererade till Skebäcksverket. Utöver detta ansvarar vi även för driftsättning och utbildning av personal vilket genomförs just nu. Ett uppdrag som vi känner stolthet över att få vara en del av.

Örebro Hydria WaterTräskrapor från 1972 har gjort sitt

23-09-2021

Vidöns Reningsverk i Hammarö kommun har haft fyra uppsättningar med träskrapor i drift sedan 1972 som sedan en lång tid tillbaka har gjort sitt. Hög kvalitet på tidigare leveranser resulterade i förtroendet att man i ett tidigt skede tog kontakt med Hydria Water för att klargöra hur en moderniserad lösning kan se ut.

Lösningarna utformades utifrån önskemål från driftpersonalen gällande utrustning och teknisk specifikation. Projektet för Hydria Water inkluderade rivning, montage och leverans av fyra nya plastkedjeskrapor.

Vidöns Reningsverk är idag ett mer moderniserat reningsverk med genomtänkta och hållbara lösningar.

Hydria Water Vidön reningsverkNya slamförtjockare på Kungsängsverket i Uppsala

02-09-2021

Kungsängsverket är det största reningsverket hos Uppsala Vatten. Reningsverket behandlar vatten från privatpersoner, företag och övriga verksamheter och renar årligen cirka 20 miljoner kubikmeter avloppsvatten.

Under kommande år står Uppsala Vatten inför stora investeringar då hela Kungsängsverkets grovrening behöver bytas ut. För att möjliggöra ombyggnationen för grovreningen behövde även en hel del andra processer på reningsverket uppgraderas. Hydria Water blev tillfrågade om att ta fram en lösning där två roterande slamskrapor, som inte varit i drift på många år, skulle uppgraderas till två centrumdriva roterande slamförtjockare. För att möjliggöra montage av de nya maskinerna, som har en hängande konstruktion, stod även Hydria Water för tillverkning av nya bryggor bestående av en fackverkskonstruktion.

Projektet utfördes i samarbete med Miva Montage och monteringen utfördes i början av 2021. De nya slamförtjockarna är placerade i bassängerna som ligger precis innanför entrégrindarna till reningsverket och är således det första man som besökare möts av.

Hydria Water Kungsängsverket Uppsala Miva MontageTrotjänare byts ut mot moderna Multi Rake hos Stora Enso

11-08-2021

Stora Ensos pappersbruk Skoghall införskaffade två maskinrensade galler år 1972 och under år 2014 byttes ett av dessa ut mot ett modernt Multi Rake Screen från Mellegård & Naij.

Nästan femtio år från leveransen av de ursprungliga gallren var det även dags att byta ut det återstående mot två nya enheter. Då pappersbruket utökat sin produktion och sedermera ökat mängden fibermassa som behöver rensas upp från kanalen behövdes nu istället två galler installeras på platsen där det tidigare stod ett galler. Med två galler i kanalen kan de nu, förutom kapacitetsökningen, även säkerställa en högre driftsäkerhet genom redundansen de erhåller.

I samband med leveransen flyttades det befintliga gallret till en intilliggande kanal och de två nya installerades på platsen där gallret från 2014 varit placerat. Hydria Water har haft ett helhetsansvar för rivning, flytt och montage för att säkerställa att installationen levde upp till de krav om driftsäkerhet som fanns samt att anläggningen färdigställdes under tiden för brukets planerade produktionsstopp.

Stora Enso HyMånadens innovation inom Hydria Group

04-08-2021

Hydria Group, koncernen bakom Hydria Water, bygger på utveckling och innovation. Tillsammans jobbar vi för en bättre miljö, ett bättre och säkrare inomhusklimat och en renare värld. För att fortsätta utveckla koncernen och dess bolag finns Hydria Lab – koncernens eget innovations-team.

Teamet, som består av flertalet personer från respektive företag, ses månadsvis och diskuterar utvecklingsmöjligheter och innovationstankar – allt med syfte att förbättra Hydria Group som koncern. Som motivation delas det månadsvis ut pris för bästa innovationsförslag.

För oss på Hydria Water innebär detta att vi även motiveras att internt arbeta framåt med innovation och utveckling, både när det kommer till utveckling av våra produkter och erbjudande samt i samband med vår verksamhet i stort. Detta är något vi ser som högst aktuellt i samband med arbete att utveckla vår nya produktionsanläggning. Ett exempel på en sådan idé är just vårt pågående projekt med att återcirkulera vatten i testningen av våra maskiner.

Hydria Water Hydria Group innovationHydria Water lösningar renar Kapellskärs skärgård

28-07-2021

Kapellskär är en stor och viktig hamn för Norrtäljeområdet och uppgraderingen av maskinell utrustning på reningsverket kommer hela Östersjön och kommunens stora skärgårdsbebyggelse till godo. Genom ett tätt samarbete med Purac har Hydria Water tagit fram en innovativ teknisk lösning som ger en effektiv avskiljning samtidigt som installationen blir extremt platseffektiv.

– Utrustningen till Kapellskär var riktigt rolig att få leverera och driftsätta. Med våra kanalfilter har vi en enorm flödeskapacitet, väldigt hög avskiljning, låg drifttid och minimalt slitage på både vår utrustning och efterkommande steg, dessutom med ett väldigt kompakt inbyggnadsmått, säger Johan Fritz, Försäljningsingenjör på Hydria Water.

Driften kommer att optimeras med variabel frekvensstyrning av kanalfilter vilket innebär att hastigheten på siltrumma och borstvals styrs utefter rensets karaktär på inkommande ledning, vilket flöde som arbetas med och uppnådda nivåer i maskinernas behållare. Installationen är en systemlösning med marknadsledande konstruktion vilket ger störst effektiv våtarea av samtliga perforerade maskiner på marknaden. Genom denna innovativa konstruktion säkerställs det att inget orenat vatten passerar genom silen och i slutändan når ut i Östersjöns vatten.

Hydria Water har haft helhetsansvaret för installation, driftsättning och utbildning av levererad utrustning för projektet. Det är med stor sannolikhet den effektivaste perforerade rensutrustningen, för denna applikation, som går att uppbringa på marknaden och skapar nu de bästa förutsättningarna för ett renare Kapellskärs skärgård.

Kapellskärs Skärgård Hydria WaterHydria Water utrustar ännu ett reningsverk i fjällen

15-07-2021

Nu när sommaren kommer blickar många av oss mot nya turistmål och aktiviteter att spendera sin semester på. Orter i norra Sverige, med storslagen natur och dess stora variation av upplevelser och aktiviteter lockar allt fler besökare. Vi är glada att få vara del i ännu ett projekt där vi är med och utformar ett reningsverk som på ett bättre sätt hanterar de allt större säsongsvariationerna.

Ransby reningsverk i Branäs har, likt många andra reningsverk med varierande flöde över året, stora utmaningar i att dimensionera en anläggning som är välfungerande året om. Hydria Water har varit involverade i liknande projekt tidigare i fjällbyarna Bydalen och Storlien i Åre kommun.

För projektet i Branäs levererar Hydria Water kedjeskrapsspel, motordrivna dekanteringsrännor och avdrags- och uppsamlingsrännor till samtliga sedimenteringsbassänger samt två roterande spridare till biobäddarna. Allt som levereras kommer monteras av Hydria Water och vår samarbetspartner i projektet är Aquasvea som är maskinentreprenör i aktuellt projekt.

Fjällen Ransby Hydria WaterToyota Material Handling Sweden – en hjälpande hand mot hållbar tillverkning i världsklass

29-06-2021

För att skapa bästa möjliga utformning av den nya produktionslinan har vi samarbetat med Toyota Material Handling Sweden. Den nya layouten innebär en flödesanpassad tillverkningsprocess, där produktion och materialhantering i alla delar fokuseras på kvalitetssäkring, leverans i rätt tid, hållbarhet och arbetsmiljö. I ett nära samarbete med Toyota Material Handling Sweden har vi fokuserat på att omforma flödet utifrån deras expertis och med hänsyn till kunskap och detaljer som finns i organisationen.

Tack vare optimerade processer genom hela produktionen så har man redan i detta skede skapat utrymme för ökande framtida behov av yta, lagerkapacitet, materialhantering och växande produktionsflöden.

– Med Toyota som partner och fortsatt utveckling av den flödesanpassade tillverkningen säkerställs att produktionssammanslagningen är och förblir en lönsam och hållbar framtidsinvestering, säger Kristoffer Lindberg, Supply Chain Director, Hydria Water.

För att skapa en högeffektiv, utökad och toppmodern produktionslina som dessutom framtidsanpassas för att vara så hållbar, miljövänlig och energieffektiv som möjligt, har samarbetet varit väldigt viktigt. Med utgångspunkt i den nya anläggningen fortsätter vi att leverera marknadsledande, innovativa och energieffektiva kvalitetsprodukter och lösningar inom vattenrening till kunder över hela världen.

Toyota HydriaBorås släpper ifrån sig ett av världens renaste avloppsvatten

23-06-2021

Med en tydlig strategi att skapa förutsättningar för att staden ska kunna fortsätta utvecklas och expandera på ett hållbart sätt blir även utvecklingen av infrastrukturen en viktig del i det arbetet för Borås stad. Där är avloppsverket en viktig del i infrastrukturen och kapaciteten samt effektiviteten avgör om staden ska kunna möta dagens och framtidens behov.

Vi, Hydria Water, är inte bara stolta över att få vara en del i detta framåtsträvande projekt utan också att vi har driver vår verksamhet i en stad som tar hållbarhet och rent vatten på allvar.

Med ett nytt avloppsreningsverk och biobränslebaserat kraftvärmeverk uppgraderades Borås till nästa generation under slutet av 2019. Det nya avloppsreningsverket, vid namn Sobacken, möjliggör en utökning av avloppsmängder samtidigt som utsläppsnivåer på kväve, fosfor och organiskt material ligger på rekordlåga nivåer. Miljöpåverkan kommer drastiskt att minska och Borås har nu ett av världens renaste avloppsvatten och kraftvärmeverket kommer att producera miljösmart fjärrvärme och förnybar el till boråsarna i många år framöver.

– Det är tryggt att ha anläggningar som kan göra både värme och elektricitet och dessutom vara i världsklass, som den här anläggningen, säger Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, som tillsammans med landsbygdsminister Jennie Nilsson var på plats på invigningen på Sobacken.

Hydria Waters produkter finns med i flera delar av anläggningen och man har bland annat levererat sandfångskrapor, dekanteringsrännor, avdragsrännor, för- och mellansedimenteringsskrapor och maskiner till Actiflo – en reningsprocess framtagen av Veolia Water Technologies.

Borås Sobacken Hydria Water vattenrening
Bildkälla: Borås Energi & MiljöHållbar tillverkning i världsklass på Hydria Waters nya produktionsanläggning

10-06-2021

I Viared, strax utanför Borås, pågår som bäst arbetet med utveckling och implementering av en helt ny, flödesoptimerad produktionslina i den 5000 kvm stora industrianläggningen. Hela anläggningen vidareutvecklas och designas om, med målet att skapa en modern, hållbar och effektiv produktion – för renare vatten och bättre miljö, nu och i framtiden.

Hydria Water, VA Teknik Sweden och Mellegård & Naij har under mer än 40 år gemensamt producerat och levererat utrustning och lösningar för vattenrening till tusentals anläggningar världen över. Nu tar man nästa naturliga steg och all produktion slås samman till en enda högeffektiv, utökad och toppmodern tillverkningslinje på koncernens anläggning.

Målsättningen med anläggningsfusionen är en optimerad och hållbar tillverkningsprocess med plats att växa.

– I samband med sammanslagningen och framtidsanpassningen av anläggningen har vi genomgående fokuserat på att göra hela verksamheten så hållbar, miljövänlig och energieffektiv som möjligt, berättar Robert Bjursten, VD på Hydria Water.

– Som exempel har vi hittat en lösning där vi tillvaratar värmen från lasermaskinen för att användas för uppvärmning senare. Vår anläggning har också en av Borås största solcellsanläggningar; 1000 kvm som täcker nära 50 procent av vårt energibehov och gör att vi besparar omvärlden mer än 45 ton koldioxidutsläpp årligen. Hållbarhetsarbetet kommer att fortsätta stå i fokus även framgent, genom nya initiativ och aktiviteter.

Vägen från verkstadsbaserad till flödesanpassad tillverkning

För att skapa bästa möjliga utformning av den nya produktionslinan har Hydria Water samarbetat med Toyota Material Handling Sweden. Den nya layouten innebär en flödesanpassad tillverkningsprocess, där produktion och materialhantering i alla delar fokuseras på kvalitetssäkring, leverans i rätt tid, hållbarhet och arbetsmiljö.
– Detta var ett tydligt och väl avgränsat uppdrag och vi har genom hela processen haft ett väl fungerande samarbete. Resultatet av ett produktionsomställningsprojekt är beroende av ett nära samarbete med kunden genom hela projektet. Vi måste fånga upp den kunskap och detaljkännedom som finns i verksamheten rörande de interna operationerna och tillsammans forma det nya flödet, säger Niklas Johansson, Projektledare på Toyota Material Handling Sweden och tillägger:

– Detta projekt har alla förutsättningar för fortsatt god utveckling och framgång.

Tillväxtoptimerade processer tar höjd för framtida utveckling

Tack vare optimerade processer genom hela produktionen så har man redan i detta skede skapat utrymme för ökande framtida behov av yta, lagerkapacitet, materialhantering och växande produktionsflöden.

– Med Toyota som partner och fortsatt utveckling av den flödesanpassade tillverkningen säkerställs att produktionssammanslagningen är och förblir en lönsam och hållbar framtidsinvestering,
säger Kristoffer Lindberg, Supply Chain Director, Hydria Water.

– Med utgångspunkt i den nya anläggningen fortsätter vi att leverera marknadsledande, innovativa och energieffektiva kvalitetsprodukter och lösningar inom vattenrening till kunder över hela världen.

Hydria Water Borås ViaredSjöstadsverket i Karlstad uppdaterar för att klara högre belastning

31-05-2021

Sjöstadsverket renar avloppsvattnet från invånare och industrier i Karlstads tätort och även vatten från Skattkärr och Alster. När vattnet är färdigrenat släpps det ut i Klarälven och Vänern.

Sjöstadsverket i Karlstad byggdes 1970 och har stått inför stora utmaningar på grund av ökande belastning på reningsverket och föråldrad utrustning i det mekaniska reningssteget. Under 2020 levererade Hydria Water en ST30 med tillhörande styrskåp till reningsverket, vilket var den största sandtvätten man tillverkat och levererat hittills i Sverige. I projektet ingick även rivning, montage, driftsättning och utbildning av levererad utrustning.

Efter lyckad installation och driftsättning av sandtvätten tog Karlstad kommun beslut om att ge möjligheten för Hydria Water att leverera ytterligare utrustning till Sjöstadsverket. I detta projekt handlar det om två trappstegsgaller XS 2200-1400-2 som ska levereras och monteras under våren 2021. Även för denna leverans tar Hydria Water ett helhetsansvar vilket inkluderar montage, driftsättning och utbildning. Detta gör att man kan säkerställa att maskinerna monteras och optimeras för att fungera på bästa sätt utifrån Sjöstadsverkets behov.

– Det är väldigt glädjande att ha fått leverera vår största sandtvätt i Sverige hittills och även glädjande att få leverera ytterligare maskiner till det mekaniska reningssteget på Sjöstadsverket. Vi har under det senaste året märkt av ett kraftigt ökande intresse för våra produkter, säger Johan Fritz, försäljningsingenjör på Hydria Water.

Sjöstadsverket Karlstad Hydria WaterPraktikanter på plats hos Hydria Water

17-05-2021

Linn Broberg och Elliott Eckerström har valt att fortsätta sin gymnasieexamen med ett fjärde tekniskt år på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås. Under våren spenderar de ett antal veckor hos oss på Hydria Water för praktik – ett utbildningsinitiativ för att stärka elevernas teoretiska kunskaper med praktiska lärdomar.

Deras huvudsakliga uppgift under praktiken är att uppdatera underlagen på en mängd av våra artiklar och komponenter som ingår i våra produkter. De gör alltså om befintliga 2D-ritningar till 3D-ritningar för att vi sedan ska kunna implementera detta i vårt nya gemensamma filhanteringssystem. Detta är uppgifter som är otroligt viktiga internt inför sammanslagningen av våra verksamheter, som samtidigt blir en utveckling från det eleverna vanligtvis gör i skolan.

Både Linn och Elliott gör jättefina insatser hos oss och vi är otroligt glada över att de till sommaren kommer tillbaka till oss för några veckor som sommarjobbare.

Hydria Water praktikanter Borås Viared