« Tillbaka

Nöjda kunder efter leverans av Skogsprognosen

14 december 2016

Skogspartner har anlitats av Skogsegendomar i Väst, där bland annat Östad Säteri ingår, för att upprätta en långsiktig och anpassad skötselplan via prognosverktyget Skogsprognosen. Skogsprognosen följer skogens utveckling de kommande 30 åren och belyser framtida möjlighet till jämn och hög skogsproduktion med dito avkastning.

-Med hjälp av Skogsprognosen har vi nått samsyn med den långsiktiga skogsskötseln mellan ägare och förvaltare. Tack vare den har vi fått klarhet i hur vi ska utforma dagens skogsbruk operativt för att nå en hög och jämn avkastning till gagn för kommande generationer, säger Anders Josefsson, skoglig förvaltare, Skogsegendomar i Väst.

Vi på Skogspartner är väldigt glada över nöjda och engagerade kunder! Vill du också veta mer om Skogsprognosen? Läs här  och kontakta gärna Anders Braide.

Skogsstig_458x515