Header-bild

Kvalificerat ledarskap.

Hydria Group har ett kvalificerat ledarskap som uppdelat i flera styrelser driver dotterbolagen framåt. Styrelserna arbetar med översiktlig framtidsplanering och skapar en grund för genomarbetade och snabba beslut i bolagen. Varje bolag har en egen separat styrelse.

TOR-BJÖRN DANIELSSON

VD Hydria Group

Ledamot Hydria Group

Styrelseordförande Ventilation

Styrelseordförande Vatten

Ledamot FRONT

Ledamot Fastigheter

Ledamot Skogspartner

CURT LARSSON

Ekonomichef Hydria Group

Ledamot Hydria Group

Ledamot Fastigheter

TOBIAS BARRSTRAND

Styrelseordförande Skogspartner

Styrelseordförande FRONT

Styrelseordförande Hydria Group

Ledamot Vatten

Ledamot Ventilation

Ledamot Fastigheter

ANDERS FREYSCHUSS

VD Bevent Rasch
VD Rasch
Ledamot Ventilation

ANDREAS BARRSTRAND

VD Hydria Fastigheter
Ledamot Ventilation
Ledamot Fastigheter

CARL BORGEMAR

VD FRONT
Ledamot FRONT

ROBERT BJURSTEN

VD Hydria Water, Mellegård och VA Teknik

Ledamot Vatten

CATRIN WIRFALK

Ledamot Hydria Group

CHRISTIAN HELLEMAR

Ledamot FRONT

PETER SANDBERG

Ledamot Vatten

HELEN EMANUELSSON

Ledamot FRONT

BENGT ENGBERG

Styrelseordförande Fastigheter

JOHAN JOHANSSON

VD Skogspartner