Header-bild

Kvalificerat ledarskap.

Hydria Group har ett kvalificerat ledarskap som uppdelat i flera styrelser driver dotterbolagen framåt. Styrelserna arbetar med översiktlig framtidsplanering och skapar en grund för genomarbetade och snabba beslut i bolagen. Varje bolag har en egen separat styrelse.

TOBIAS BARRSTRAND

VD Hydria Group

Styrelseordförande Hydria Group

Styrelseordförande Ventilation

Styrelseordförande Vatten

Styrelseordförande Front

Styrelseordförande Skogspartner

Ledamot Fastigheter

CURT LARSSON

Ekonomichef Hydria Group

Ledamot Hydria Group

Ledamot Fastigheter

ANDERS FREYSCHUSS

VD Bevent Rasch

VD Rasch

Ledamot Ventilation

Ledamot Vatten

ANDREAS BARRSTRAND

VD Hydria Fastigheter

Ledamot Ventilation

Ledamot Fastigheter

ROBERT BJURSTEN

VD Hydria Water

Ledamot Vatten

CARL BORGEMAR

VD FRONT

Ledamot Front

JOHAN JOHANSSON

VD Skogspartner

Ledamot Skogspartner

CATRIN WIRFALK

Ledamot Ventilation

CHRISTIAN HELLEMAR

Ledamot Front

PETER SANDBERG

Ledamot Vatten

HELEN EMANUELSSON

Ledamot Front

BENGT ENGBERG

Styrelseordförande Fastigheter

MIKAEL ZACHRISSON

Ledamot Skogspartner