Header-bild

Kvalificerat ledarskap.

Hydria Group har ett kvalificerat ledarskap som uppdelat i flera styrelser driver dotterbolagen framåt. Styrelserna arbetar med översiktlig framtidsplanering och skapar en grund för genomarbetade och snabba beslut i bolagen. Varje bolag har en egen separat styrelse.

TOR-BJÖRN DANIELSSON

VD Hydria Group

tf VD Hydria Water

tf VD Mellegård & Naij

tf VD VA Teknik

Ledamot Hydria Group

Ledamot Ventilation

Ledamot Vatten

Ledamot FRONT

CURT LARSSON

Ekonomichef Hydria Group

Ledamot Hydria Group

MICAEL BARRSTRAND

Ledamot Hydria Group

Ledamot Ventilation

Ledamot Vatten

TOBIAS BARRSTRAND

VD Skogspartner

Styrelseordförande FRONT

Ledamot Hydria Group

Ledamot Vatten

Ledamot Ventilation

PER-MAGNUS MAGNUSSON

VD Bevent Rasch
VD Rasch
Ledamot Ventilation

ANDREAS BARRSTRAND

VD Hydria Fastigheter
Ledamot Ventilation

CARL BORGEMAR

VD FRONT

PETER SANDBERG

Ledamot Vatten

CATRIN WIRFALK

Ledamot FRONT

CHRISTIAN HELLEMAR

Ledamot FRONT