Årets ledningsdag på Borås Kongress

Platt organisation, ständig förbättring och synergier. Det var temat för årets ledningsdag i Hydria Group.

I slutet av januari samlades alla medarbetare med någon form av ledningsansvar för en gemensam dag på Borås Kongress. Dagen bjöd på föreläsning av Jesper (Bella) Berlin, övningar och information om riktningen framåt.

Synergigrupper

Under våren kommer bolagets styrelsegrupper ersättas av synergigrupper. Det är ett led i målet att skapa en plattare organisation med närhet till både varandra och beslut.

– Att kunna samla oss alla på det här sättet är oerhört värdefullt, inte minst för att det ger just möjligheter till både kunskapsutbyte och kunskapsinhämtning. När vi lär känna varandra över bolags- och funktionsgränserna uppstår just det vi ägnade en stor del av dagen åt att prata om, synergieffekter, konstaterar Tobias Barrstrand CEO Hydria Group.

Inspirationsföreläsning av Jesper Berlin

Med en lång karriär som elitsoldat bakom sig är Jesper Berlin idag föreläsare och utbildare inom grupp- och ledarskapsutveckling. På ledningsdagen pratade han om att skapa gruppdynamik, leda under förändring och hur vi kan se till att ständigt bli bättre.

Att utveckla ledarskap för en ny tid är en viktig fråga i koncernen. Det handlar också om att hitta effektiva sätt att dra nytta av och inspireras av gruppens samlade kompetens, skapa närhet över bolagsgränser och sänka trösklarna för erfarenhetsutbyte.

– Jag är övertygad om att det här är helt rätt väg för att kunna fortsätta vara relevanta och attraktiva, både som företag och arbetsgivare, säger Tobias.