« Tillbaka

Generationsskifte i Hydriakoncernen

25 november 2016

Hydria Group är en svensk, familjeägd koncern som långsiktigt arbetar med vattenrening, inomhusklimat, IT, reklam, fastigheter och skog. Genom innovation, engagerade medarbetare, högkvalitativa produkter och effektiv produktion i Sverige har koncernen varit mycket framgångsrik sedan starten 1994.

För att säkerställa en fortsatt god utveckling under kommande år sker nu en succession genom att nästa generation i familjen Barrstrand övertar ägarskapet av koncernen. Grundaren, Micael Barrstrand, som tidigare har överlämnat det operativa ledarskapet till koncernchefen Tor-Björn Danielsson, kommer nu även att successivt överlåta aktier till sina barn Emma, Tobias och Frida.

Emma, Tobias och Frida Barrstrand kommer att arbeta vidare i sina nuvarande befattningar, enligt nedan, men för att få en inblick i koncernen och skaffa sig kunskap om verksamheten kommer ett utbildningsprogram att genomföras under de kommande månaderna. Programmet omfattar kundbesök, branschgenomgång, platsbesök, produktutbildning, samt genomgång av organisation och ekonomi. Syftet är att skapa en grund för ett långsiktigt engagerat ägande och en fortsatt positiv utveckling av koncernen.

Emma Barrstrand
Journalist, skribent i olika tidningar och redaktör för Hydrianytt.

Tobias Barrstrand
Jägmästare, ansvarar för Skogspartner och de övriga bolagen i Hydria Intressenter.

Frida Barrstrand
Jurist, verksam inom domstolsväsendet.