EPD för takhuvar

EPD för takhuvar från Bevent Rasch 

Nu har Bevent Rasch även tagit fram en EPD (Environmental Product Declaration) för takhuvar! Detta är ett viktigt steg i vår strävan mot ökad transparens och hållbarhet. 

En EPD är en miljövarudeklaration som innehåller detaljerade uppgifter om en produkts miljöpåverkan. Dessa uppgifter presenteras på ett standardiserat sätt vilket gör det lättare för våra kunder att räkna på specifika data i sina projekt.

– Informationen kan användas för Boverkets klimatdeklaration eller miljöcertifiering av en byggnad. En EPD ger också insikter om var i värdekedjan vi har störst påverkan. Det hjälper oss att rikta vårt hållbarhetsarbete mer effektivt, säger Tobias Jakobsson, hållbarhetschef på Bevent Rasch. 

Enklare och mer hållbara val för kunderna

Att genomföra en EPD är frivilligt för företag och kräver en granskning av en tredje part. Detta säkerställer att data är korrekta och pålitliga. 

– Med vår nya EPD kan vi hjälpa våra kunder att fatta mer informerade och hållbara beslut, samtidigt som vi optimerar våra egna processer för en mer hållbar framtid, säger Tobias Jakobsson.

Arbetet med att göra byggbranschen mer hållbar är ett prioriterat område på Bevent Rasch. 

– Förhoppningsvis kan insikterna från våra EPD:er ge effekt inom branschen och bidra till en mer hållbar omvärld. Nu ser vi fram emot att fortsätta arbeta nära våra kunder och partners för att uppnå detta mål.