« Tillbaka

En av Sveriges största privatägda egendomar väljer Skogsprognosen

30 januari 2017

Standardgalleri-8

Foto: Boo Egendom

Boo Egendom är en av Sveriges största privatägda egendomar som omfattar dryga 15 000 ha mark samt runt 1 000 ha vattendrag och sjöar. På godset bedrivs aktivt skogsbruk, jordbruk samt jakt- och fiskeförvaltning, och nyligen anlitades Skogspartner för att ta fram en Skogsprognos.

-Det var värdefullt med en genomlysning och kvalitetskontroll av skogsbruksplanen inför analysen. Vi besökte bestånden och fick en mer rättvisande grunddata. Samtidigt fick vi tillfälle att se över vårt interna skötselprogram, och bestämde tillsammans med Skogspartner en årsyta slutavverkning som leder till jämt, långsiktigt avkastning och med reservvolym och handlingsplan för kommande generationsskifte, säger Ingemar Karlsson, skoglig förvaltare på Boo Egendom.

Vill du också veta mer om Skogsprognosen? Läs här och kontakta gärna Anders Braide.