« Tillbaka

Detaljplan för Norrstens verksamhetsområde antagen

25 september 2016

Motala kommun planerar för ett nytt verksamhetsområde i Norrsten, söder om Motala utmed riksväg 50, där Rasch har sin fabrik. Den nya detaljplanen som innefattar både befintliga och nya verksamheter har antagits av plan- och miljönämnden, och förslaget syftar till att möjliggöra etableringar av industri, lager och fordonsservice.

– Det kommer att bli nya industriområden som möjliggör för bland annat bensinmackar att etablera sig. Det är ett bra skyltläge från riksväg 50, säger Emma Seidegren, planarkitekt i Motala kommun till Östgötatidningen.

Ett förslag till en första detaljplanetapp är nu godkänt, och omfattar:

  • Nya tomter för verksamheter vid Trafikplats Södra Freberga
  • Planrättsligt stöd för befintliga verksamheter
  • Utbyggnad av lokalgator
  • Utbyggnad av gång- och cykelvägnät

-Vi på Rasch är glada över att området expanderar, och att ha vår verksamhet i en kommun som satsar och på ett bra läge både geografiskt och med tanke på kommunikationer, säger Per-Magnus Magnusson, vd på Rasch.

var-med-och-bygg-framtidens-motala-20-638