« Tillbaka

Bli digital skogsägare med Skogspartner

16 januari 2017

Digital_skogsagare

Som första mindre aktör inom skogs­branschen erbjuder nu Skogspartner sina kunder att bli digitala skogsägare genom att få sin skogsbruksplan via webben och i app-­format.

-Den digitala skogsbruksplanen uppdateras hela tiden så att markägaren kan se förändringar direkt hemifrån på skärmen. Det blir en mer levande upplevelse att få se sin skog ”live” än i en pärm, berättar Tobias Barrstrand, vd på Skogspartner.

Skogsbruksplanen går också att få i app-format med en gps-funktion som gör att ägaren kan gå runt på sin mark och se exakt var den är, vilken typ av skog eller mark det är, och vad planerna för området är.

-Det underlättar mycket att slippa ta med pärm och papper ut i fält som lätt blir fuktigt eller är svårt att hantera, och istället bara ha med sin telefon.

DETTA FÅR DU SOM DIGITAL SKOGSÄGARE

Via tjänsten Digital Skogsägare kan skogsägaren eller medarbetare se sin position i appen, ta del av planens uppgifter och göra anteckningar digitalt direkt i kartan. När skogsägaren loggat in med epost och lösenord kan han/hon bland annat växla mellan tre olika teman: standard, hänsyn och skötsel.

Digital skogsägare webb:

• Navigera enkelt i kartan.

• Klicka på en avdelning och ta del av beståndsinformation.

• Skriva ut planens sammanställningar.

• Mäta längd och areal.

Digital skogsägare app:

• Se positionen på kartan.

• Peka på en avdelning och ta del av beståndsinformation.

• Göra anteckningar i kartan.

• Ta bilder och koppla till gjorda anteckningar.

• Växla mellan bakgrundskartor, Topowebb och Google maps.