« Tillbaka

Bevent Rasch bygger Framtidens Akademiska

9 januari 2017

Akademiska Sjukhuset i Uppsala genomgår just nu en omfattande förnyelse med investeringar på över sex miljarder kronor. Projektet, som kallas Framtidens Akademiska, består av om- och nybyggnationer på omkring 160 000 kvadratmeter.

Det 60 000 kvadratmeter stora J-huset är en av de viktigaste delarna av Framtidens Akademiska, och ska stå klart år 2017. Bevent Rasch har levererat produkter för drygt 5 miljoner till projektet, bland annat 100 stycken BRTA/BRTB-spjäll, 450 stycken brandgasspjäll FIDb/ FIDi, 490 stycken VAV-spjäll BVAV-LD och 50 stycken YG-galler BRYH.

-Vi är glada och stolta över att vi får vara med och leverera till detta prestigeprojekt i Uppsala genom vår kund Gunnar Karlsen AB och VVS-konsulterna ÅF och VVS Konstruktioner. Leveranserna startade under hösten och pågår under hela 2017. Det är en bra produktmix i ordern som visar att vi spänner över många olika teknikområden, säger Thomas Gallén, marknadschef för Bevent Rasch i Stockholm.

Akademiska

Illustration: White arkitekter