« Tillbaka

Älgbetesinventering i Borås

19 februari 2016

Skogspartner har anlitats av Skogforsk, svenska skogsbrukets forskningsinstitut, för att genomföra en älgbetesinventering. Vid en älgbetesinventering mäts och bedöms ungskogen och träden på provytor i inventeringsområdet utifrån bland annat trädslag, trädens höjd, antal träd med skador och skadornas färskhet för att ta reda på hur viltstammen påverkat skogen.

-Vårt första uppdrag gäller 90 kvadratkilometer statistiskt utvalt ur ett cirka 6500 kvadratkilometer stort område kring Borås. Nästa år räknar vi med fler uppdrag, säger Andreas Abramsson Barrstrand på Skogspartner.

Under våren kommer Skogspartner att fortbildas i den kvalitetssäkrade Äbin-metoden, som tagits fram i ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vill du veta mer? Kontakta Andreas på 033-23 67 32 eller andreas@skogspartner.se

Moose in the woods

Moose in the woods