I Sverige har vi höga krav på vattenrening. Vi är kända för våra rena sjöar, och är listade som ett av de länder med renast vatten i världen.

Det arvet vill vi förmedla globalt genom våra marknadsledande kvalitetsprodukter inom vattenrening.

Hydria Water AB tillhandahåller kvalitetsprodukter för avloppsreningsverk tillverkade av våra systerbolag VA Teknik Sweden och Mellegård & Naij. Med svensk innovation och kvalitet, energieffektiva produkter och hållbara lösningar vill vi vara det självklara valet inom vattenrening. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens och levererar till hela världen.

Alla de ansträngningar som vi gör idag bygger vår framtidsvision, en renare värld.

”Vatten är vår passion. Aldrig förr har vattenreningsfrågan varit viktigare, och vi ser ett enormt behov av våra produkter och vårt kunnande ute i världen.

VA Teknik står för pålitlighet och hög kvalitet. Vår strävan och dagliga vision är att skapa en renare värld.”

Martin Jingnäs, vd VA Teknik

”Vi är ett diplomerat miljöföretag och ser oss som globala miljökämpar. Vi har tagit fram patentlösningar för att erbjuda marknaden unika lösningar och produkter, och våra kunder finns över hela världen. Allting tillverkas i våra egna lokaler, och vi lägger stor vikt vid att hitta engagerade medarbetare.”

Per Mellegård, vd Mellegård & Naij

Kort om Vatten

Omsättning: 95 Mkr
Export: 45%
Antal anställda: 45 st

I affärsområdet Vatten ingår säljbolaget Hydria Water och tillverkningsbolagen VA Teknik och Mellegård & Naij.

Produkter: Maskiner för mekanisk avskiljning och bortforsling av slam i sedimenteringsbassänger.

Försäljningskontor: Borås.

Produktionsorter: Borås och Skövde.

Läs mer på hydriawater.se