I Sverige har vi höga krav på vattenrening. Vi är kända för våra rena sjöar, och är listade som ett av de länder med renast vatten i världen.

Det arvet vill vi förmedla globalt genom våra marknadsledande kvalitetsprodukter inom vattenrening.

Hydria Water AB tillhandahåller kvalitetsprodukter för avloppsreningsverk tillverkade av våra systerbolag VA Teknik Sweden och Mellegård & Naij. Med svensk innovation och kvalitet, energieffektiva produkter och hållbara lösningar vill vi vara det självklara valet inom vattenrening. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens och levererar till hela världen.

Alla de ansträngningar som vi gör idag bygger vår framtidsvision, en renare värld.

”Vatten är vår passion. Aldrig förr har vattenreningsfrågan varit viktigare, och vi ser ett enormt behov av våra produkter och vårt kunnande ute i världen.

VA Teknik står för pålitlighet och hög kvalitet. Vår strävan och dagliga vision är att skapa en renare värld.”

”Vi är ett diplomerat miljöföretag och ser oss som globala miljökämpar. Vi har tagit fram patentlösningar för att erbjuda marknaden unika lösningar och produkter, och våra kunder finns över hela världen. Allting tillverkas i våra egna lokaler, och vi lägger stor vikt vid att hitta engagerade medarbetare.”

Hydria Water renar Hong Kongs hamn

Stonecutter Island är ett av världens största reningsverk som hanterar närmare 2,5 miljoner kubikmeter vatten om dagen från omkring 5,7 miljoner personer. Reningsverket har genomgått uppgraderingar och förändringar i flera steg för att få en renare miljö i Victoriahamnen. Hydria Water har levererat produkter under flera år till projektet, bland annat åtta trappstegsgaller Cross Screen XS och åtta transportörer med mått mellan 7,5 och 15 meter.

Hydria Water uppgraderar Al Aweer i Dubai

Reningsverket Al Aweer i Dubai ligger drygt tre mil utanför Dubai och genomgår nu en stor expansion och uppgradering för att utöka kapaciteten med 65 000 kubikmeter per dag. Bland annat uppgraderar man sina gamla biobäddar med makadamfyllning till nya fyllda med plastmedia, och nya roterande spridare från VA Teknik Sweden via samarbetspartnern Enexio.

Kort om Vatten

Omsättning: 100 Mkr
Export: 45%
Antal anställda: 60 st

I affärsområdet Vatten ingår säljbolaget Hydria Water och tillverkningsbolagen VA Teknik och Mellegård & Naij.

Produkter: Maskiner för mekanisk avskiljning och bortforsling av slam i sedimenteringsbassänger.

Kontor: Borås, Skövde och Motala.

Produktion i Borås.

Läs mer på hydriawater.se