Header-bild

Lär känna din skog.

Mer än hälften av Sveriges landyta täcks av skog, och idag bedrivs ett uthålligt skogsbruk i landet. Skogen är en viktig naturtillgång, och det är många aspekter och intressen som ska tas tillvara på såsom biologisk mångfald, vattenkvalitet, klimatförändringar, ekonomisk tillväxt och rekreation.

”Varje skog är unik. Vår uppgift är att hjälpa skogsägare att lära känna sin skog och hur de kan bedriva ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen. Vi ser på oss själva som gröna och oberoende relationsbyggare. Vi hjälper våra kunder att lära känna sin skog och se dess värden.”

Johan Johansson – vd Skogspartner

Skogsanalys till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor inom bland annat jordbruk, skog, miljö och naturresurser. Akademiens egendom Barksätter ligger strax utanför Katrineholm och Skogspartner fick i uppdrag att utföra en Skogsanalys för att sätta en långsiktig strategi för skogsförvaltningen. Barksätter egendom omfattar ca 640 hektar, varav 523 hektar produktiv skogsmark och ca 100 hektar åker.

Koncept för kvalitetskontroll till Billerud Korsnäs

Billerud Korsnäs är ett av Sveriges största skogsindustriföretag, baserat i Gävle. Till Billerud Korsnäs har Skogspartner tagit fram ett koncept på företagsnivå för kvalitetskontroll av skogsbruksplaner och gjort flera körningar på olika fastigheter, samt sammanställt instruktioner för hur Billerud Korsnäs ska göra skogsbruksplaner. De har även gjort en variant av Skogsanalysten i en enklare variant.

Kort om Skog

Omsättning: 7 Mkr
Antal anställda: 9 st

I affärsområdet Skog ingår Skogspartner som levererar skogsbruksplaner och rådgivning för skogsägare.

Utgår ifrån kontor i Borås, Ängelholm,
Örebro och Stockholm.

Läs mer på skogspartner.se