Decennier av utveckling med människan i fokus

Hydria Group är en stabil och framåtlutad familjekoncern. Vi står stadigt förankrade, har lång investeringshorisont och blicken fokuserad framåt. Våra innovationer bygger på att ständigt förbättra för människor redan idag, men även för våra kommande generationer.

En bra ventilation är livsviktigt! Våra koncernbolag har sedan 1930 sett till att människor får tillgång till en god inomhusmiljö och säkra brandskydd.

I Sverige har vi höga krav på vattenrening. Genom att utveckla innovativa lösningar effektiviserar vårt koncernbolag Hydria Water anläggningar runt om i världen och omvandlar avloppsvatten till en resurs.

Skogen är en av våra största naturtillgångar och täcker hälften av Sveriges yta. Vårt koncernbolag Skogspartner agerar som en strategisk partner där skogsägare stöttas till ett hållbart skogsbruk.

Genom kreativ kommunikation och smart IT skapas tillväxt och hållbara affärer. Verksamheten inom kommunikation/IT stöttar både externa och interna bolag för att de ska kunna växla upp och nå sina mål.

Att äga och förvalta fastigheter är tryggt, hållbart och säkerställer att det finns lokaler i rätt tid och med rätt drift för våra koncernbolag samt externa intressenter.

Omsättning maj 2023-april 2024 (MKR)

0

Omsättning 2030 (MKR)

0

Vi är en koncern som arbetar för hållbar utveckling där skandinavisk produktion står i fokus, med engagerade medarbetare som vill göra skillnad.