En svensk miljökoncern
på en internationell marknad.