Header-bild

Kvalificerat ledarskap.

Hydria Group har ett kvalificerat ledarskap som uppdelat i flera styrelser driver dotterbolagen framåt. Styrelserna arbetar med översiktlig framtidsplanering och skapar en grund för genomarbetade och snabba beslut i bolagen. Varje bolag har en egen separat styrelse.

Peter_Kaschner_148x157px
PETER KASCHNER

Styrelseordförande Hydria Invest
Styrelseordförande Ventilation
Styrelseordförande VA Teknik
Styrelseordförande  Mellegård & Naij
Styrelseordförande Hydria Water

Tor-Bjorn_Danielsson_148x157px
TOR-BJÖRN DANIELSSON

VD Hydria Invest
Ledamot Hydria Invest
Ledamot Ventilation
Ledamot VA Teknik
Ledamot Mellegård & Naij
Ledamot Hydria Water

Curt_Larsson_148x157px
CURT LARSSON

Ekonomichef Hydria Invest
Ledamot Hydria Intressenter

Micael_Barrstrand_148x157px
MICAEL BARRSTRAND

Ledamot Hydria Invest
Ledamot Ventilation
Ledamot VA Teknik
Ledamot Mellegård & Naij
Ledamot Hydria Water

Per-Magnus_Magnusson_148x157px
PER-MAGNUS MAGNUSSON

VD Bevent Rasch
VD Rasch
Ledamot Ventilation

Andreas_Barrstrand_148x157px
ANDREAS BARRSTRAND

VD Hydria Fastigheter
Ledamot Ventilation

Martin_Jingnas_148x157px
MARTIN JINGNÄS

VD Hydria Water
VD VA Teknik
Ledamot VA Teknik

Fredrik_Ljungqvist_148x157px
FREDRIK LJUNGKVIST

VD Ventilationsprojekt i Sverige
Ledamot Ventilation

Per_Mellegard_148x157px
PER MELLEGÅRD

VD Mellegård & Naij
Ledamot Mellegård & Naij

Stefan_Naij_148x157px
STEFAN NAIJ

Ledamot Mellegård & Naij

Peter_Sandberg_148x157px
PETER SANDBERG

Tidigare VD Camfil
Ledamot VA Teknik

Tobias_Barrstrand_148x157px
TOBIAS BARRSTRAND

VD Skogspartner
Styrelseordförande Hydria Intressenter

Kristian_Erlen_148x157px
KRISTIAN ERLÉN

VD FRONT