Header-bild

Kvalificerat ledarskap.

Hydria Group har ett kvalificerat ledarskap som uppdelat i flera styrelser driver dotterbolagen framåt. Styrelserna arbetar med översiktlig framtidsplanering och skapar en grund för genomarbetade och snabba beslut i bolagen. Varje bolag har en egen separat styrelse.

Peter_Kaschner_148x157px
PETER KASCHNER

Styrelseordförande Hydria Group

Styrelseordförande Ventilation

Styrelseordförande VA Teknik

Styrelseordförande  Mellegård & Naij

Styrelseordförande Hydria Water

Tor-Bjorn_Danielsson_148x157px
TOR-BJÖRN DANIELSSON

VD Hydria Group

Ledamot Hydria Group

Ledamot Ventilation

Ledamot VA Teknik

Ledamot Mellegård & Naij

Ledamot Hydria Water

Curt_Larsson_148x157px
CURT LARSSON

Ekonomichef Hydria Group

Ledamot Hydria Group

Micael_Barrstrand_148x157px
MICAEL BARRSTRAND

Ledamot Hydria Group

Ledamot Ventilation

Ledamot VA Teknik

Ledamot Mellegård & Naij

Ledamot Hydria Water

Per-Magnus_Magnusson_148x157px
PER-MAGNUS MAGNUSSON

VD Bevent Rasch
VD Rasch
Ledamot Ventilation

Andreas_Barrstrand_148x157px
ANDREAS BARRSTRAND

VD Hydria Fastigheter
Ledamot Ventilation

Martin_Jingnas_148x157px
MARTIN JINGNÄS

VD Hydria Water

VD Mellegård & Naij

VD VA Teknik

Ledamot VA Teknik

Ledamot Mellegård & Naij

Ledamot Hydria Water

Per_Mellegard_148x157px
PER MELLEGÅRD

Ledamot Mellegård & Naij

Stefan_Naij_148x157px
STEFAN NAIJ

Ledamot Mellegård & Naij

Peter_Sandberg_148x157px
PETER SANDBERG

Ledamot Hydria Water

Ledamot Mellegård & Naij

Ledamot VA Teknik

Tobias_Barrstrand_148x157px
TOBIAS BARRSTRAND

VD Skogspartner

Styrelseordförande FRONT

Catrin_Wirfalk_148x157px
CATRIN WIRFALK

Ledamot FRONT

Kristian_Erlen_148x157px
KRISTIAN ERLÉN

VD FRONT

Ledamot FRONT

Christian_Hellemar_148x157px
CHRISTIAN HELLEMAR

Ledamot FRONT