Blå målklassning med Skogspartner

5 februari 2018 | Skogspartner

Hydrianytt_bild_uppslag

Skogspartners specialistkompetens gav dem uppdrag inom blå målklassning och rekreationsanpassade skogsbruksplaner för Borås kommun. Följ med planläggaren Mikael Nord i reportaget!

 Stort projekt med tätortsnära skogar

9 oktober 2017 | Skogspartner

5444690213_6b0c8fbdb5_o

Foto: Örebro kommun, Fredrik Kellén

Skogspartner är stolta över att ha blivit utvalda att utföra en certifieringsanpassad skogsbruksplan med fokus på tätortsnära skötsel åt Örebro kommun. Örebro har ett medvetet och ekologisk grundsyn i sin skötsel av sitt skogsinnehav. I sitt miljöprogram slår de fast att kommunen ska var föregångare både inom miljö och naturvård, och att skogsbruket ska bedrivas med stor hänsyn till ekologi, miljö och rekreation.

– Det är Skogspartners största enskilda uppdrag, och vi är speciellt glada över att blivit utvalda då kommunen ställer höga krav på bred kompetens i arbetet. Vi kommer att arbeta aktivt med strategi för den tätortsnära skötseln och ha en kreativ dialog kring skogspolicyn.

 

 Blå målklassning för Borås Stad

14 september 2017 | Skogspartner

Blå målklassning är ett redskap för att identifiera höga naturvärden och har tagits fram i Projekt levande skogsvatten av WWF tillsammans med Skogsnäringen. Nyligen fick Skogspartner i uppdrag av Borås Stad att utföra blå målklassning av deras vattendrag och större bäckar.

-Vi har hittills gjort två bäckar om cirka 5 kilometer vardera, och kommer att göra ytterligare 16 bäckar under hösten.Vattenmiljön i skogen är viktig och vi på Skogspartner är glada över att ligga i framkant och stötta utvecklingen tillsammans med Borås Stad.

BorasStad_rektNytt samarbete med Skog & Lantbruk

25 augusti 2017 | Skogspartner

Vi på Skogspartner är glada över att inleda ett nytt samarbete med Skog och Lantbruk

Skog & Lantbruk erbjuder tjänster inom skogsekonomi, fastighetsförmedling, generationsskifte, värdering och skatt och deklaration till jord- och skogsägare.

Samarbetet innebär att vi kommer att leverera skogsbruksplaner och underlag till värderingar, försäljningar och generationsskiften. Vi kommer också att ha ett utbyte med prognos- och analystjänster genom Skogsprognosen.

Länk till Skog och Lantbruk

skogolantbrukBesök oss på Brunnby Lantbrukardagar!

29 juni 2017 | Skogspartner

Skogspartner kommer tillsammans med Areal att ställa ut på Brunnby Lantbrukardagar 5-6 juli. Brunnby Lantbrukardagar är Sveriges centralaste Lantbruksmässa med 125 utställare och över 5 000 besökare. Mässans öppettider är 09.00 till 17.00, 5-6 juli. Ni hittar oss i monter nummer 6, kom förbi och prata skog, strategi och Skogsprognos!

Mer information här

Foto: www.brunnbylantbrukardag.se

 

getimage

brunnby_lantbrukardagar_logo_CMYK

 

 Ny skogsbruksplanläggare på Skogspartner

28 juni 2017

Skogspartner hälsar nya skogsbruksplanläggaren Andreas Laisi välkommen till teamet. Andreas är skoglig kandidat inom skog och träteknik och kommer att utgå från Ängelholm.

-Jag ville arbeta hos Skogspartner för att få vara en oberoende part i min skogliga yrkesroll, men den främsta anledningen till att välja just Skogspartner är den goda sammanhållningen bland kollegorna!

AndreasLaisi_DSC1183


Branschtidningen SKOGEN uppmärksammar Skogsprognosen

24 mars 2017 | Skogspartner

SKOGEN-bild-uppslag

Branschtidningen SKOGEN lyfte nyligen fram Skogspartners populära Skogsprognos och hur den kan hjälpa skogsägare med att skapa beslutsunderlag om åtgärder nu och i framtiden för att skapa långsiktig avkastning.

I artikeln har man bland annat intervjuat Anders Josefsson, skogsförvaltare på Hulta Gård, som använt sig av Skogsprognosen och jämför den med analysprogrammet Heureka som har tagits fram av forskare vid SLU och Skogforsk.

– Skogsprognosen är ett enkelt och greppbart system som bygger mer på erfarenhetssiffror än exempelvis Heureka, som är mer vitt och brett. Jag är väldigt nöjd med resultatet som är bra presenterat och begripligt.

Ladda ner hela artikeln som pdf

SKOGEN är en tidning för yrkesfolk med 91 000 läsare som tipsar, granskar och debatterar aktuella ämnen . Tidningen rapporterar utan bindningar till parterna på virkesmarknaden.Skogspartner välkomnar ny planläggare

17 mars 2017 | Skogspartner

Skogspartner hälsar Johan Rowell varmt välkommen som ny skogsbruksplanläggare. Johan är utbildad jägmästare och har tidigare arbetat som inventerare på Sveaskog i Växjö.

– När jag kom i kontakt med Skogspartner upplevde jag en härlig sammanhållning och arbetsmiljö med innovativ anda. En miljö som jag tror ger goda möjligheter att utvecklas. Skogspartner har många idéer och vågar testa nya produkter vilket jag tycker är jätteroligt, säger Johan Rowell.

johan_skogspartner


Enkelt och översiktligt med Skogsprognosen via app!

8 mars 2017 | Skogspartner

Skogspartner har anlitats av Järinge Gård i Roslagen, Norrtälje, för att upprätta en långsiktig skötselplan via prognosverktyget Skogsprognosen.

-Genom Skogsprognosen har jag fått ett instrument som lägger till långsiktig hushållning och ekonomi som kriterier för skogsskötseln, utöver mina egna och skogsbruksplanens kriterier. Dessutom redovisas all information på ett översiktligt och lättillgängligt sätt i en läsplatta via en app, vilket gör att jag alltid känner mig uppdaterad och lätt och smidigt kan fatta beslut om åtgärder i min skog, säger Rickard Björklund ägare till Järinge Gård.

Vi på Skogspartner är väldigt glada över nöjda och engagerade kunder! Vill du också veta mer om Skogsprognosen? Läs här och kontakta gärna Anders Braide hos oss.

Skogsprognosen_app_small


En av Sveriges största privatägda egendomar väljer Skogsprognosen

30 januari 2017 | Skogspartner

Standardgalleri-8

Foto: Boo Egendom

Boo Egendom är en av Sveriges största privatägda egendomar som omfattar dryga 15 000 ha mark samt runt 1 000 ha vattendrag och sjöar. På godset bedrivs aktivt skogsbruk, jordbruk samt jakt- och fiskeförvaltning, och nyligen anlitades Skogspartner för att ta fram en Skogsprognos.

-Det var värdefullt med en genomlysning och kvalitetskontroll av skogsbruksplanen inför analysen. Vi besökte bestånden och fick en mer rättvisande grunddata. Samtidigt fick vi tillfälle att se över vårt interna skötselprogram, och bestämde tillsammans med Skogspartner en årsyta slutavverkning som leder till jämt, långsiktigt avkastning och med reservvolym och handlingsplan för kommande generationsskifte, säger Ingemar Karlsson, skoglig förvaltare på Boo Egendom.

Vill du också veta mer om Skogsprognosen? Läs här och kontakta gärna Anders Braide.