3_Header_Skog_1250x563

Mer än hälften av Sveriges landyta täcks av skog, och idag bedrivs ett uthålligt skogsbruk i landet. Skogen är en viktig naturtillgång, och det är många aspekter och intressen som ska tas tillvara på såsom biologisk mångfald, vattenkvalitet, klimatförändringar, ekonomisk tillväxt och rekreation.

3_Allmant_Skog_563x563
3_Avdelare_Skog_1250x563
3_Tobias_Skog_563x563

”Varje skog är unik. Vår uppgift är att hjälpa skogsägare att lära känna sin skog och hur de kan bedriva ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen. Vi ser på oss själva som gröna och oberoende relationsbyggare. Vi hjälper våra kunder att lära känna sin skog och se dess värden.”

Tobias Barrstrand – vd Skogspartner

skogspartner_logotype

Kort om Skog

Omsättning: 5 Mkr
Antal anställda: 7

I affärsområdet Skog ingår Skogspartner som levererar skogsbruksplaner och rådgivning för skogsägare.

Utgår ifrån kontor i Borås, Jönköping, Stockholm och Örebro.